Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Ministerstvo

Konzultácie s podnikateľským prostredím

Prebiehajúce konzultácie:

Predkladateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Materiál: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Konzultácie: od 1.7.2024 do 29.7.2024

Kontakt: karolina.krajcsovicsova@mirri.gov.sk, michal.korytko@mirri.gov.sk

Viac informácií: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2024/154


Zverejnenie informácie ku konzultáciám s podnikateľmi

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v súlade s pravidlami uplatňovania Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov oznamuje, že v termíne od 1.7.2024 do 29.7.2024 budú prebiehať konzultácie k návrhu zákona o podpore prioritných okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa nahradí zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín na zaslanie stanovísk je do 29.7.2024 elektronickou formou.

Bližšie informácie o konzultáciách na e-mailových adresách:

matej.hirjak@mirri.gov.skbarbora.krajcovicova@mirri.gov.sk