Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Ministerstvo

Základné informácie

Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz (HUB) sa organizačne člení na dva odbory a samostatný tím analytikov.

Úlohou analytickej jednotky (Inštitút digitálnych a rozvojových politík) je prispievať k zvyšovaniu hodnoty za vynaložené verejné zdroje. Venuje sa koncepčným a strategickým úlohám v rámci ministerstva, spolupracuje pri nastavovaní cieľov verejných politík a ministerstva a taktiež posilňuje orientáciu na výsledky.

Pre rozhodovanie považujeme za nevyhnutné kvalitné dáta – zaoberáme sa preto ich zberom, čistením a ďalej s nimi pracujeme. Do slovenského prostredia prenášame najlepšiu zahraničnú prax, spolupracujeme pri tom s organizačnými útvarmi ministerstva, ostatnými analytikmi, ďalšími ministerstvami, neziskovými organizáciami a zahraničnými inštitúciami.

Hlavné úlohy Inštitútu digitálnych a rozvojových politík

  • Tvorba politík v oblasti informatizácie, regionálneho rozvoja s využitím dát, príprava analýz a komentárov s využitím dát, hodnotenie regulácií a výdavkov.
  • Štyri hlavné piliere:
    1. „Controlling“ (Revízia výdavkov, nákup IT komodít, posudzovanie investícií)
    2. Analytické podklady pre rozhodovanie ministerstva
    3. Tvorba analýz
    4. Získavanie, skvalitňovanie a prepájanie údajov

Výberové konanie a verejné vypočutie

Od 1. septembra 2021 je novým generálnym riaditeľom analytickej jednotky a Sekcie inovácií, strategických investícií a analýz (HUB) Peter Balík. Pre zlepšenie výberu riaditeľa analytickej jednotky organizujeme verejné vypočutie, kde nový riaditeľ predstaví svoju víziu rozvoja analytickej jednotky a zodpovie aj prípadné otázky. Verejné vypočutie sa uskutoční 16. septembra 2021. Link na verejné vypočutie: https://www.facebook.com/MIRRISR

Informácia o sekcii inovácií, strategických investícií a analýz (SISIA) (PDF, 938.62 KB)