Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Ministerstvo

Investície, informatizácia a regionálny rozvoj

Záznamy o spracovateľských činnostiach_investície, informatizácia a regionálny rozvoj (PDF, 1.35 MB)

V uvedenom odkaze na dokument nájdete informovanie o spracovateľských operáciách osobných údajov podľa požiadaviek Článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby).

Z dôvodu zjednodušenia prístupu k týmto informáciám boli jednotlivé okruhy spracovateľských operácií rozdelené do troch skupín. Prvá skupina sa týka najmä bežných spracovateľských operácií MIRRI , ktoré súvisia najmä s vybavovaním agendy občanov. Druhá skupina informuje o spracovateľských operáciách spracúvajúcich osobné údaje zamestnancov. Tretia skupina sprístupňuje informácie o spracovateľských operáciách týkajúcich sa procesov informatizácie verejnej správy, ktorá je v gescii MIRRI .

V prípade, že v danej skupine nenájdete potrebné informácie o spracovateľských operáciách, je možné, že budú zaradené v ďalšej z uvedených skupín.

Všeobecná informačná povinnosť je uvedená na tejto web stránke v sekcii „Informačná povinnosť prevádzkovateľa“.