Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Životná situácia 11 – Materská škola

  Opis životnej situácie

  Pred začatím povinnej školskej dochádzky musí každé dieťa absolvovať povinnú predškolskú dochádzku v trvaní najmenej jedného roka. Vo všeobecnosti platí, že 5-ročné deti by mali navštevovať povinnú školskú dochádzku a materské školy sú povinné prijať a uprednostniť tieto deti pred tými mladšími. Súčasná analýza tejto životnej situácie sa výhradne zaoberala procesom prijímania do materskej školy.

  Existujú rôzne scenáre, ktoré môžu nastať predovšetkým v závislosti od veku a vyspelosti dieťaťa. Keď dieťa už dosiahlo vek 5 rokov, musí byť prijaté aspoň do jednej materskej školy. Zvyčajne dostane kladnú odpoveď na prihlášku od materskej školy v danom okrese. Ak dieťa ešte nedosiahlo vek 5 rokov, ale rodičia chcú, aby plnilo povinnú školskú dochádzku v predškolskom zariadení, k žiadosti je potrebné predložiť:

  • posudok od pediatra,
  • posúdenie zrelosti od miestneho Inštitútu pre výchovnú, poradenskú a preventívnu činnosť.

  Forma podania prihlášky závisí od možností každého predškolského zariadenia a nemá jednotnú formu.

  Rodičia majú možnosť vybrať si pre svoje dieťa individuálne vzdelávanie, to však znamená ďalší cyklus návštev u pediatra a v Inštitúte pre výchovnú, poradenskú a preventívnu činnosť.

  Rozsah životnej situácie

  Customer journey (zákaznícka cesta)

  Rozsah zákazníckej cesty – súčasný stav

  Rozsah zákazníckej cesty – budúci stav

  Prieskumy

  Prieskumy ku všetkým životným situáciám

  Dokumenty a výstupy

  Nové: Prototyp ŽS11 Materská škola (Axure)

  Nové: Mockup: Materská škola (PDF, 2MB)

  Analýza rozsahu životnej situácie ŽS11 Materská škola (XLS, 230 kB)