Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Životná situácia 12 – Základná škola

  Opis životnej situácie

  Analýza tejto životnej situácie sa sústredila na proces prijímania do základnej školy. Stanovený vek pre povinnú školskú dochádzku na Slovensku je 6 rokov. Deti, ktoré dosiahnu vek 6 rokov do 1. septembra, by mali začať plniť povinnú školskú dochádzku. Deti, ktoré ešte nedosiahli vek 6 rokov, ale sú považované za pripravené začať školskú dochádzku, musia byť posúdené psychológmi v miestnom Inštitúte pre výchovnú, poradenskú a preventívnu činnosť a vyšetrené pediatrom.

  Deti, ktoré sa nezdajú byť pripravené na začatie povinnej školskej dochádzky, musia prejsť rovnakými krokmi hodnotenia:

  • posúdenie zrelosti od Inštitútu pre výchovnú, poradenskú a preventívnu činnosť,
  • schválenie pediatrom.

  Deti s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky zostávajú v predškolskom zariadení, kým nedosiahnu požadovanú zrelosť.

  Školy prijímajú žiadosti osobne alebo v elektronickej verzii. Školy nepoužívajú jeden centrálny informačný systém, preto existujú značné rozdiely v procese podania žiadosti a získania rozhodnutia. Rodičia môžu požiadať o miesto v ktorejkoľvek základnej škole, ale konečné rozhodnutie je v rukách riaditeľa školy. Každé dieťa však musí byť prijaté aspoň na jednu školu, a tou je zvyčajne škola v jeho okolí.

  Proces prijímania do základnej školy je podobne ako v predškolskom zariadení pomerne lineárny a patrí medzi menej komplikované životné situácie. Je však dôležité dodať, že konsolidácia procesov a používaných informačných systémov a lepšia výmena informácií a údajov by bola veľmi prospešná tak pre zákonných zástupcov (rodičov), ako aj pre zainteresované strany (školy).

  Rozsah životnej situácie

  Customer journey (zákaznícka cesta)

  Rozsah zákazníckej cesty – súčasný stav

  Rozsah zákazníckej cesty – budúci stav

  Prieskumy

  Prieskumy ku všetkým životným situáciám

  Dokumenty a výstupy

  Nové: Prototyp ŽS12 Základná škola (Axure)

  Nové: Mockup: Základná škola (PDF, 2MB)

  Analýza rozsahu životnej situácie ŽS12 Základná škola (XLS, 231 kB)