Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Národný monitorovací výbor pre EŠIF

Výbor prezentuje verejný záujem založený na hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. Cieľom výboru je monitorovať a hodnotiť implementáciu európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 počas programového obdobia 2014 – 2020.

Dokumenty (Štatút; Rokovací poriadok; Zoznam členov a pozorovateľov a Rokovania) sú zverejnené na webovom sídle http://www.partnerskadohoda.gov.sk/monitorovanie-esif/