Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Schéma minimálnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu digitalizácie mikro, malých a stredných podnikov, malých spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou a organizácií verejného sektora DM – 16/2022

Schéma minimálnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu digitalizácie mikro, malých a stredných podnikov, malých spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou a organizácií verejného sektora upravuje poskytovanie minimálnej pomoci pre mikro, malé a stredné podniky, malé spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou a organizácie verejného sektora prostredníctvom európskych centier digitálnych inovácií. Predmetom tejto schémy je poskytovanie pomoci de minimis formou nepriamej nefinančnej podpory prostredníctvom prístupu k technickej expertíze a experimentovaniu („testovanie pred investovaním“), poradenstva, vrátane finančného poradenstva, zabezpečenia účasti na národných a medzinárodných odborných podujatiach, konzultácií, odborných školení, rozvoja zručností, prenájmu priestorov a technológií a služieb potrebných pre zvýšenie konkurencieschopnosti a digitálnu transformáciu mikro, malých a stredných podnikov, malých spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou a organizácií verejného sektora.

Schéma minimálnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu digitalizácie mikro, malých a stredných podnikov, malých spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou a organizácií verejného sektora DM – 16/2022