Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Schéma štátnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu výskumu a vývoja v oblasti digitálnej transformácie Slovenska

Pomoc podľa Schémy štátnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu výskumu a vývoja v oblasti digitálnej transformácie Slovenska je určená pre projekty, ktoré prispievajú k digitálnej transformácii hospodárstva a spoločnosti a pomáhajú napĺňať priority stanovené v Pláne obnovy a odolnosti, čo zahŕňa:

  • výskum a tvorbu aplikačných riešení v oblasti digitálnych technológií,
  • posilnenie kapacít (ľudských, technologických a infraštruktúrnych) v oblasti výskumu, vývoja a aplikácie top digitálnych technológií v podmienkach Slovenska s využitím vo verejnej správe, podnikateľskom prostredí a výskumno-vývojových inštitúciách,
  • podporu firiem v oblasti aplikácie top digitálnych technológií,
  • podporu perspektívnych projektov výskumu, vývoja a inovácií s úrovňami pripravenosti technológie TRL 5 až 8 („Technology readiness levels“, TRL),
  • podporu budovania testovacej a experimentálnej infraštruktúry.

Schéma štátnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu výskumu a vývoja v oblasti digitálnej transformácie Slovenska


Schémy podpory sú prvým krokom systému podpory pre výskum, vývoj a uplatňovanie pokročilých digitálnych technológií, ktorý MIRRI pripravilo v rámci plnenia stanoveného míľnika v rámci implementácie Komponentu 17 – Digitálne Slovensko (štát v mobile, kybernetická bezpečnosť, rýchly internet pre každého, digitálna transformácia)  Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

Podpora je zameraná na výskum a vývoj digitálnych riešení pre malé a stredné podniky, veľké spoločnosti, súkromné inštitúcie v oblasti výskumu a vývoja, verejné inštitúcie v oblasti výskumu a vývoja vrátane akademickej obce a Slovenskej akadémie vied, mimovládne a neziskové organizácie, médiá, verejné inštitúcie vrátane obcí a iných oprávnených žiadateľov. Podpora sa bude poskytovať úspešným slovenským projektom v rámci priamo riadených programov, alebo projektom, ktoré získali známku excelentnosti v súlade s platnými pravidlami financovania z fondov EÚ. Okrem toho sa podpora môže poskytnúť aj projektom vybraným na vnútroštátnej úrovni. Okrem výskumných, vývojových a aplikačných projektov sa podpora môže poskytnúť aj technologickým inštitúciám, kompetenčným centrám, súkromným podnikom a platformám v súlade s pravidlami pre štátnu pomoc.

Projekty budú hodnotené vo výzvach vyhlásených na implementáciu schém na základe prioritných oblastí definovaných v Stratégii výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR.

Pre viac informácií sledujte stránky MIRRI,  ktoré je Vykonávateľom Komponentu 17 POO.