Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Rada EÚ pre telekomunikácie a pracovná skupina Rady EÚ pre telekomunikácie a informačnú spoločnosť

Rada EÚ pre telekomunikácie

Rada je súčasťou Rady EÚ pre dopravu, telekomunikácie a energetiku (Rada TTE).  Hlavným cieľom Rady je vytváranie  moderných, konkurencieschopných a efektívnych trhov a infraštruktúry a transeurópskych sietí elektronických komunikácií.

Ministri zasadajú spravidla dva krát  ročne. Na zasadnutiach sa zúčastňujú aj príslušní európski komisári.

Rada spolu s Európskym parlamentom zodpovedá v oblasti telekomunikácií za prijímanie právnych predpisov a usmernení týkajúcich sa sietí elektronických komunikácií a ich interoperability. Politika EÚ sa tiež zameriava na zlepšenie hospodárskej súťaže a kybernetickej bezpečnosti a na podporu inovácií v odvetví elektronických komunikácií.

Priority nemeckého predsedníctva v Rade EÚ (1. júla – 31. decembra 2020) pre oblasť európskej digitálnej politiky:

  1. Posilnenie digitálnej suverenity a konkurencieschopnosti
  • Digitálna suverenita a konkurencieschopnosť –  uskutočnenie politickej diskusie v Rade a dosiahnutie spoločnej dohody
  • Program Digitálna Európa – schválenie
  • Cloudová politika – posilnená spolupráca na úrovni EÚ
  1. Podpora inovatívneho európskeho platformového a údajového hospodárstva
  • Rámec pre riadenie spoločného európskeho dátového priestoru
  • Zákon o digitálnych službách (Digital Services Act) – začatie rokovaní na základe výsledkov verejnej konzultácie
  1. Ustanovenie právneho rámca pre digitálnu transformáciu zameranú na človeka
  1. Posilnenie kybernetickej bezpečnosti EÚ

DE PRES sa tiež zameria na tvorbu a implementáciu synergií medzi digitálnou transformáciou a zelenou transformáciou, ktoré predstavujú dve najdôležitejšie priority Európskej komisie na roky 2019 – 2024.

Zasadnutia Rady

Pracovná skupina Rady EÚ pre telekomunikáciu a informačnú spoločnosť

Pracovná skupina pre telekomunikácie a informačnú spoločnosť sa zaoberá otázkami vnútornej a vonkajšej politiky súvisiacimi s informačnými a komunikačnými technológiami a infraštruktúrou, internetom a vytváraním digitálneho jednotného trhu v Európe, ako aj  s Plánom obnovy EÚ v oblasti digitalizácie.