Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Relevantné generálne riaditeľstvá Európskej komisie

Európska komisia (EK) pomáha formovať celkovú stratégiu EÚ, navrhuje nové právne predpisy a politiky EÚ, monitoruje ich vykonávanie a spracuje rozpočet. Zohráva významnú úlohu aj pri podpore medzinárodného rozvoja a poskytovania humanitnej pomoci.

V novom zložení pracuje od 1. decembra 2019. V rozhodovacom procese má všetkých 27 komisárov rovnaký hlas a za tieto rozhodnutia nesú rovnakú zodpovednosť. Slovenskú republiku reprezentuje podpredseda Komisie s koordinačnými právomocami pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič.

EK funguje na princípe kolegiality. Nová „geopolitická“ EK využíva najmä princíp spolupráce, synergie, lepšej tvorby práva, medzi inštitucionálnej spolupráce a strategickej súdržnosti. má ôsmich podpredsedov, ktorí zabezpečujú plnenie jej ambícií a cieľov.

Počas plnenia svojho mandátu sa zameriava na 6 priorít:

 1. Európsky ekologický dohovor
 2. Hospodárstvo, ktoré pracuje pre ľudí
 3. Európa pripravená na digitálny vek
 4. Podpora európskeho spôsobu života
 5. Silnejšia Európa vo svete
 6. Nový impulz pre európsku demokraciu

Problematiku Európa pripravená na digitálny vek zastrešuje podpredsedníčka EK Margareth Vestanger. Je vedúcou predstaviteľkou Generálneho riaditeľstva pre konkurencieschopnosť (DG COMP).

Zodpovedá za:

 • Stanovenie strategického smerovania Európy vhodnej pre digitálny vek
 • Predsedá skupine komisárov pre Európu vhodnú pre digitálny vek
 • Je komisárkou pre hospodársku súťaž
 • Spolu s výkonným viceprezidentom pre hospodárstvo, ktoré pracuje pre ľudí, pracuje Komisia na stratégii pre malé a stredné podniky a začínajúce podniky a dlhodobej stratégii pre priemyselnú budúcnosť Európy vrátane aspektov hospodárskej súťaže.
 • Zabezpečenie synergií medzi civilným, obranným a vesmírnym priemyslom.
 • Koordinácia práce na európskej stratégii v oblasti údajov a na európskom prístupe k umelej inteligencii vrátane jej ľudských a etických dôsledkov.
 • Riadiace práce na aktualizácii pravidiel zodpovednosti a bezpečnosti digitálnych platforiem, služieb a výrobkov v rámci nového zákona o digitálnych službách, ktorým sa zabezpečí správne riešenie pracovných podmienok pracovníkov platforiem.
 • Koordinácia práce Komisie na dosiahnutí spravodlivého digitálneho zdanenia.
 • Posilnenie presadzovania pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže a preskúmanie pravidiel hospodárskej súťaže EÚ.

Komisárom pre oblasť vnútorného trhu je Thierry Breton, ktorý zodpovedá za:

 • Digitálne hospodárstvo a spoločnosť: technologická suverenita, umelá inteligencia, európska stratégia týkajúca sa údajov, akt o digitálnych službách, prevencia a boj proti dezinformáciám, jednotný trh pre kybernetickú bezpečnosť, ako aj vybudovanie a činnosť kybernetickej jednotky, Akčný plán digitálneho vzdelávania (Generálne riaditeľstvo pre komunikačné siete, obsah a technológie (DG CNECT)
 • Európsky priemysel a jednotný trh pripravený na budúcnosť: dlhodobá stratégia priemyselnej budúcnosti pre Európu, obehové hospodárstvo, stratégia pre malé a stredné podniky, vyslanec pre malé a stredné podniky, každodenné fungovanie jednotného trhu, rovnaké podmienky fungovania jednotného trhu a verejné obstarávanie, intelektuálne vlastníctvo (Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky (DG GROW)
 • Obranný priemysel a vesmír: Európsky obranný fond, otvorený a konkurencieschopný európsky trh s obrannými zariadeniami, vojenská mobilita, silný a inovačný vesmírny priemysel, vesmírne programy Galileo, EGNOS a Copernicus, vzťahy medzi vesmírnou, obrannou a bezpečnostnou politikou, zaistenie koherentnosti (Generálne riaditeľstvo pre obranný priemysel a vesmír – DG DEFIS)

 

DG JRC – GR Spoločné výskumné centrum

Charakteristika DG:
JRC je vedecká a vedomostná služba Európskej komisie, ktorá zamestnáva vedcov na vykonávanie výskumu s cieľom poskytovať nezávislé vedecké poradenstvo a podporu politike EÚ.

Oblasti pôsobnosti a aktivity:
 • Podporuje politiky EÚ nezávislými vedeckými dôkazmi počas celého politického cyklu
 • Vytvára, riadi a rozumie znalostiam,
 • Vyvíja inovatívne nástroje a sprístupňujeme ich tvorcom politík
 • Predvída vznikajúce problémy, ktoré je potrebné riešiť na úrovni EÚ, a pochopiť politické prostredie
 • Spolupracuje s viac ako tisíckami organizácií na celom svete, ktorých vedci majú prostredníctvom rôznych dohôd o spolupráci prístup k mnohým zariadeniam JRC
 • Práca JRC má priamy vplyv na životy občanov tým, že svojimi výskumnými výsledkami prispieva k zdravému a bezpečnému prostrediu, bezpečným dodávkam energie, udržateľnej mobilite a zdraviu a bezpečnosti spotrebiteľov.
 • JRC čerpá z viac ako 50 rokov vedeckých skúseností a neustále buduje odborné znalosti v oblasti tvorby a riadenia vedomostí
 • Hostí špecializované laboratóriá a jedinečné výskumné zariadenia a je domovom tisícov vedcov
 • JRC má šesť pracovísk v piatich krajinách EÚ (Brusel, Geel, Ispra, Karlsruhe, Petten a Sevilla).   

Vyjadrite svoj názor

Zapojte sa do procesu tvorby politík a právnych predpisov EÚ a poskytnite spätnú väzbu k  iniciatívam Komisie. Môžete takisto predložiť návrhy na zjednodušenie a zlepšenie existujúcich právnych predpisov. Prihláste sa na odber upozornení o témach alebo iniciatívach, ktoré vás zaujímajú.