Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Bilaterálna spolupráca

MIRRI spolupracuje a komunikuje s členskými štátmi Európskej únie aj na bilaterálnej báze.

S tretími krajinami Úrad rozvíja spoluprácu v oblasti digitálnej agendy rôznymi formami aj prostredníctvom memoránd o porozumení. Obsahom spolupráce je predovšetkým vzájomná výmena a prenos skúseností v oblasti rozvoja digitálnej transformácie, v oblasti inovácií (umelá inteligencia, distribuované technológie, superpočítače atď.), transferu technológií, výmeny poznatkov a skúseností v procese vývoja a implementácie inovačných politík a nástrojov na podporu inovačných aktivít v súlade s medzinárodnými politikami a normami.

MIRRI sa tiež aktívne zúčastňuje na zasadnutiach zmiešaných a konzultačných komisiách organizovaných MZVaEZ SR.