Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Iné (ICANN, S3, Iniciatíva troch morí)

ICANN – Internetová korporácia pre prideľovanie názvov a čísel

ICANN je nezisková organizácia zodpovedná za koordináciu údržby a postupov databáz týkajúcich sa mienkových priestorov a číselných priestorov internetu, zabezpečujúcich stabilitu siete a bezpečnú prevádzku.

ICANN vykonáva skutočné technické údržbárske práce centrálnych fondov internetových adries a registrov koreňových zón DNS podľa zmluvy o fungovaní úradu pre internetové pridelené čísla (IANA). Zmluva o správcovských funkciách IANA medzi ICANN a Národnou telekomunikačnou a informačnou správou (NTIA) Ministerstva obchodu Spojených štátov sa skončila 1. októbra 2016 a formálne sa tieto funkcie formálne zmenili na globálnu komunitu viacerých zúčastnených strán .

Veľká časť jeho práce sa týkala globálneho doménového systému DNS (DNS) vrátane vývoja politiky internacionalizácie systému DNS, zavedenia nových generických domén najvyššej úrovne (TLD) a prevádzky serverov koreňových názvov . Číselné zariadenia, ktoré spravuje ICANN, zahŕňajú adresové priestory internetového protokolu pre IPv4 a IPv6 a priradenie adresových blokov regionálnym internetovým registrom. ICANN tiež vedie registre identifikátorov internetového protokolu.

Hlavné princípy činnosti spoločnosti ICANN boli opísané ako pomôcky na zachovanie prevádzkovej stability internetu; podporovať hospodársku súťaž; dosiahnuť široké zastúpenie globálnej internetovej komunity; a rozvíjať politiky vhodné pre jeho poslanie prostredníctvom procesov zdola nahor a na základe konsenzu.

Vznik spoločnosti ICANN bol verejne vyhlásený 17. septembra 1998 a oficiálne vznikol 30. septembra 1998 (USA, Kalifornia).

MIRRI sa zapája aj do spolupráce v rámci:

Slavkovský formát (S3)

S3 je platforma pre regionálnu spoluprácu zameraná najmä na spoločné projekty Slovenska, Česka a Rakúska, ale aj na vzájomnú výmenu informácií a koordináciu postojov k aktuálnemu dianiu v EÚ. Cieľom je posilnenie vzájomných väzieb v prospech občanov  a pragmatická a konkrétna spolupráca v oblastiach ako napríklad infraštruktúrne prepojenia, či vzdelávanie. Spoluprácu koordinuje vždy jedna z 3 krajín na základe rotujúceho princípu počas obdobia jedného kalendárneho roka  (júl – jún). Spolupráca sa týka viacerých rezortných ministerstiev, najmä dopravy, školstva, hospodárstva a zahraničných vecí.  Od 1. júla 2019 do 30. júna 2020 zoskupeniu predsedá SR.

Spolupráca: dopravná infraštruktúra; duálne vzdelávanie; priemysel 4.0; energetická bezpečnosť; koordinácia európskych záležitostí; .oblasť medzinárodného práva; rozvojová spolupráca

 

Stretnutie Ázia – Európa (ASEM)

ASEM je medzivládny proces založený v roku 1996 na podporu dialógu a spolupráce medzi Áziou a Európou. Pozostáva z 53 partnerov: 30 európskych a 21 ázijských krajín, EÚ a sekretariátu ASEAN. Zaoberá sa politickými, hospodárskymi, sociálnymi, kultúrnymi a vzdelávacími otázkami spoločného záujmu v duchu vzájomného rešpektu a rovnocenného partnerstva.

Samit ASEM je dvojročné stretnutie hláv štátov a vlád, predsedu Európskej rady, predsedu Európskej komisie a generálneho tajomníka Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN).

 

Iniciatíva troch morí (Three Seas Innitiative)

Iniciatíva troch morí je platforma dvanástich členských štátov EÚ strednej a východnej Európy nachádzajúcich sa medzi Baltickým, Jadranským a Čiernym morom. Krajiny spolupracujú v oblasti regionálneho rozvoja a kohéznej politiky. Cieľom spolupráce je podporovať konektivitu regiónov najmú v oblasti energetiky, dopravnej infraštruktúry a digitalizácie; podporovať hospodársky rast a kohéziu v danom regióne.