Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Vyšehradská skupina (V4)

Vyšehradská skupina   je zoskupenie krajín stredoeurópskeho regiónu (Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovenská republika)  s cieľom spolupracovať vo viacerých oblastiach spoločného záujmu v rámci celoeurópskej integrácie. 

Cieľom V4 je prispieť k vybudovaniu európskej bezpečnostnej architektúry založenej na účinnej, funkčne komplementárnej a vzájomne posilňujúcej spolupráci a koordinácii v rámci existujúcich európskych a transatlantických inštitúcií. V záujme zachovania a podpory kultúrnej súdržnosti sa v rámci skupiny V4 zintenzívni vzájomné odovzdávanie hodnôt na úseku kultúry, vzdelávania, vedy a výmeny informácií.

Všetky aktivity V4 sú zamerané na posilňovanie stability v stredoeurópskom regióne. Členské krajiny chápu svoju vzájomnú spoluprácu ako výzvu pre seba a jej úspech ako najlepší dôkaz svojej schopnosti integrovať sa aj do takých štruktúr,  ako je napríklad Európska únia.

Regionálna spolupráca V4 sa úspešne rozvíja aj v súčasnom období. Ide predovšetkým o sektorové (rezortné) politiky, ako napr. hospodárstvo, infraštruktúra, energetika, digitalizácia a inovácie. Nemenej významnou je cezhraničná spolupráca a kultúrny aspekt, a to aj formou štipendijných výmen. Dôležitými oblasťami spolupráce sú koordinácia zahranično-politických pozícií a presadzovanie spoločných záujmov v EÚ i vo vzťahu k tretím krajinám resp. regiónom.
Spoluprácu V4 koordinujú ministerstvá zahraničných vecí a národní vyšehradskí koordinátori. Základom aktivít je program predsedníckej krajiny, ktorý schvaľujú predsedovia vlád krajín na samitoch V4. Od 1. júla 2019 do 30. júna 2020 Vyšehradskej skupine predsedá Česká republika.

Slovenské predsedníctvo vo V4 (1. júla 2018 – 30. júna 2019).