Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Projektová komisia

Rozhodnutie ministra o zriadení Projektovej komisie a jej Štatút a rokovací poriadok:

Rozhodnutie ministra MIRRI SR č.11 2023 (PDF, 524 kB)

Štatút a rokovací poriadok projektovej komisie pre organizačné útvary v priamej riadiacej pôsobnosti ŠTII (PDF, 296 kB)

Rozhodnutím ministra Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 11/2023 zo 6. apríla 2023 bola zriadená Projektová komisia pre organizačné útvary v priamej riadiacej pôsobnosti štátneho tajomníka II.

Úlohy Projektovej komisie:

Základnou úlohou projektovej komisie je rozhodovať o schválení ideového zámeru plánovaných projektov do prípravnej a iniciačnej fázy projektu s cieľom podporiť strategické ciele Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) berúc na vedomie stanoviská Architektonickej komisie projektov informatizácie a Produktovej komisie projektov informatizácie,  pravidelne monitoruje stav projektov na základe predkladaných pravidelných správ o stave projektu, rieši medziprojektové závislosti, eskalácie a konflikty medzi dvoma a/alebo viacerými projektami a riadi, kontroluje a koordinuje projektové portfólio.

Členovia Projektovej komisie s hlasovacím právom:

 • štátny tajomník II, ktorý je predsedom projektovej komisie
 • generálny riaditeľ sekcie informačných technológií verejnej správy
 • generálny riaditeľ sekcie kybernetickej bezpečnosti
 • generálny riaditeľ sekcie digitálnej agendy
 • generálny riaditeľ NASES
 • generálny riaditeľ sekcie inovácií a rozvoja eGov služieb

Členovia Projektovej komisie bez hlasovacieho práva:

 • generálny riaditeľ sekcie implementácie projektov informatizácie
 • riaditeľ odboru projektového riadenia a implementácie zmien
 • vedúci oddelenia programového riadenia
 • zástupca NASES
 • predseda Architektonickej komisie
 • predseda Produktovej komisie