Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Aktuality

Koordinačný výbor pre pôsobenie SR v OECD, ktorý je vedený MZVaEZ,  na svojom zasadnutí dňa 24.6. 2022 schválil projekt MIRRI pod názvom „Agenda 2030 dláždiaca cestu k slovenským národným prioritám udržateľného rozvoja 2050“. Celkové náklady projektu sú vo výške 20 000 EUR, pričom 15 000 EUR predstavuje príspevok MZVaEZ a 5 000 EUR predstavuje spolufinancovanie MIRRI.

Cieľom projektu je asistencia OECD pri príprave Druhej dobrovoľnej správy o pokroku v Agende 2030, ktorú Slovenská republika predstaví na pôde OSN v júli 2023. Asistencia OECD bude zároveň smerovať do prípravy Vízie a stratégie rozvoja SR do roku 2050 na základe participatívneho procesu tvorby národných priorít udržateľného rozvoja 2050, ktorý sa uskutoční v druhom polroku 2022.

Záznam z 36. zasadnutia koordinačného výboru pre pôsobenie SR v OECD (PDF, 1 180 KB)


Vyšla dlho očakávaná správa o pokroku EÚ a jej členských štátov

19. novembra 2019 – Vyšla prvá, nezávislá, kvantitatívna správa o pokroku dosiahnutom Európskou úniou a jej členskými štátmi pri napĺňaní cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030. Správu 2019 EUROPE Sustainable Development Report – Towards a strategy for achieving the Sustainable Development Goals in the European Union pripravili spoločne The Sustainable Development Solutions Network (SDSN) a The Institute for European Environmental Policy (IEEP).

Ciele udržateľného rozvoja Agendy 2030 (SDGS – Sustainable Development Goals) boli prijaté na úrovni OSN ešte v roku 2015. Správa konštatuje, že aj keď sú európske krajiny globálnymi lídrami pri napĺňaní SDGs, žiadna krajina EÚ nie je na správnej ceste k splneniu SDGs do roku 2030.

Slovensko sa v rebríčku Total SDG Index Score umiestnilo na 19. mieste (z EÚ28). Na dobrej ceste sme pri  napĺňaní cieľa 1 – koniec  chudoby a cieľa 8 – práca a ekonomický rast. V porovnaní s krajinami V4 sa Slovensko umiestnilo za Českou republikou (8. miesto), Poľskom (16. miesto) a pred Maďarskom (21. miesto). Krajinami, ktoré majú k splneniu SDGs najbližšie, sú Dánsko, Švédsko a Fínsko. Bulharsko, Rumunsko a Cyprus sa umiestnili z EÚ 28 na posledných priečkach.

EÚ a jej členské krajiny čelia v súčasnosti najmä výzvam, ktoré sa týkajú klimatických zmien, biodiverzity, obehovej ekonomiky a zosúlaďovania životných štandardov v rámci každej krajiny, ako aj naprieč krajinami a regiónmi. EÚ pritom svojimi aktivitami negatívne ovplyvňuje možnosti iných krajín mimo EÚ napĺňať ciele udržateľného rozvoja (negative spilovers), najviac sa na tom podieľa sektor poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu.

Táto správa je publikovaná v čase, keď nová Európska komisia intenzívne pracuje na tzv. European Green Deal, komplexnom balíku politík, akejsi holistickej vízie, pre spravodlivý prechod k environmentálnej udržateľnosti pri zabezpečení sociálnej spravodlivosti.

Celé znenie správy 2019 Europe Sustainable Development Report.


Slovensko predstavilo 6 národných priorít v OSN

New York, 16. júla 2018 – Slovensko odprezentovalo na pôde OSN svoju prvú dobrovoľnú správu o tom, ako bude plniť ciele udržateľného rozvoja Agendy 2030. „Pre dosahovanie rozvojových cieľov je dôležité dobrovoľné nezištné zapojenie každého jednotlivca, preto naše národné priority predstavím v OSN spolu s troma výnimočnými osobnosťami,“ uviedol vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši.

Národné priority Slovenska vychádzajú zo sedemnástich cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. Boli vypracované v spolupráci s predstaviteľmi samospráv, akademického, súkromného aj neziskového sektora v participatívnom procese. V júni 2018 boli schválené vládou SR.


Slovensko má šesť národných priorít do roku 2030

Bratislava, 13. júna 2018 – Vláda SR schválila Návrh národných priorít Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorý predložil vicepremiér Richard Raši. Šesť národných priorít Slovenska reaguje na klimatické zmeny, zvyšujúcu sa sociálnu nerovnosť i ekologické problémy.

Návrh národných priorít implementácie Agendy 2030 spoločne pripravil Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, zástupcovia neziskových organizácií, akademickej obce, samospráv či záujmových združení z celého Slovenska a Rada vlády pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj.


Šesť priorít pre Slovensko schválila rada vlády

Bratislava, 15. mája 2018 – Udržateľná ekonomika, vzdelávanie, dobré zdravie, boj proti chudobe, adaptácia na zmenu klímy a právny štát. Šesť priorít, na ktoré sa má naša krajina do roku 2030 prednostne zamerať, dnes na svojom druhom zasadnutí schválila Rada vlády pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj.

„Úspešné sú tie krajiny, ktoré vedia, čo chcú, a aké prekážky im stoja v ceste. U nás všeobecne prijímaná predstava o rozvoji spoločnosti dlhodobo chýba. Vďaka 17 cieľom udržateľného rozvoja OSN, opísaným v Agende 2030, však Slovensko získalo mandát otvoriť z vysokej politickej úrovne diskusiu o vízii našej budúcnosti,“povedal vicepremiér Richard Raši, predseda Rady vlády pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj a šéf ministerstva pre investície a informatizáciu, ktorý zodpovedá za vnútroštátnu implementáciu Agendy 2030.


Agenda 2030: Slovensko bude mať šesť priorít

Od začiatku marca do konca apríla sa zástupcovia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky desaťkrát stretli s odborníkmi v regiónoch aj v hlavnom meste, aby spoločne prediskutovali navrhovaných šesť priorít Agendy 2030 pre Slovensko. Výsledky tzv. participatívneho procesu predstavilo dnešné tretie zasadnutie Komory zainteresovaných aktérov, po ktorom budú priority pripravené na konzultáciu s rezortmi.


Priority pre Slovensko: Rozbiehame druhé kolo diskusií

Bratislava, 5. apríla 2018 – Široké spektrum zástupcov neštátnej sféry sa bude v priebehu apríla stretávať s odborníkmi z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI), aby viedli dialóg o návrhoch priorít pre budúcnosť Slovenska do roku 2030. Sú to udržateľná ekonomika, vzdelávanie, zdravie, boj proti chudobe, adaptácia na zmenu klímy a právny štát. Po marcovom regionálnom kole sa podujatia budú tento raz konať v Bratislave.

Prvé zo série šiestich stretnutí sa odohralo včera na tému Udržateľný ekonomický rast pri starnúcej populácii a v meniacom sa globálnom prostredí, dnes sa koná druhé k priorite Zdravie a kvalita života.


Priority pre Slovensko sme prediskutovali v regiónoch, aj s mladými

Bratislava, 28. marca 2018 – udržateľná ekonomika, vzdelávanie, zdravie, boj proti chudobe a adaptácia na zmenu klímy sú navrhované priority pre Slovensko, o ktorých v štyroch slovenských mestách v priebehu marca diskutovalo široké spektrum zástupcov neštátnej sféry. Poznatky, získané počas týchto stretnutí, sumarizovalo včerajšie zasadnutie Komory zainteresovaných aktérov, do ktorej patria reprezentanti neziskových organizácií, akademickej obce, samospráv či záujmových združení. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI) ich využije pri odpočte plnenia cieľov udržateľného rozvoja Slovenska na pôde OSN v New Yorku v lete 2018. Odprezentuje ho podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši.


Diskutujeme v regiónoch o prioritách pre Slovensko

Nitra, 7. marca 2018 – Sériu stretnutí predstaviteľov Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI) a neštátnych zainteresovaných aktérov sme dnes odštartovali v Nitre. Témou bola udržateľná, „strieborná“ a obehová ekonomika. Počas najbližších dní budú nasledovať podujatia k ďalším témam v Banskej Bystrici, vo Zvolene, v Poprade a v Prešove.


Začali sme diskusiu o prioritách pre Slovensko

Bratislava, 20. februára 2018 – Na aké ciele sa má Slovensko zameriavať a aká má byť naša spoločnosť v budúcnosti? Najlepšiu odpoveď dajú samotní Slováci. Z iniciatívy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI) sa dnes začala séria stretnutí zainteresovaných partnerov (participatívny proces), ktorého výsledkom bude päť národných priorít.


Slovensko formuluje svoju víziu budúcnosti do roku 2030

Bratislava, 12. decembra 2017 – Diskusiu o prioritách našej krajiny v kontexte Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj na dnešnom prvom zasadnutí Rady vlády SR pre Agendu 2030 (ďalej len Rada vlády) spoločne otvorili podpredseda vlády SR Peter Pellegrini a predseda Valného zhromaždenia OSN a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Čestným hosťom zasadnutia bola zástupkyňa generálneho tajomníka OECD Mari Kiviniemi, bývalá premiérka Fínska.