Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Možnosti participácie

Dňa 20. 2. 2018 sme spustili participatívny proces, ktorého úlohou je identifikovať priority SR v oblasti udržateľného rozvoja, vychádzajúc zo 17 cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030 OSN. Spolupracujeme pri tom s neziskovou organizáciu PDCS, ktorá má bohatú skúsenosť s participatívnymi procesmi.

Tieto priority by sa mali stať integrálnou súčasťou všetkých stratégií a verejných politík na Slovensku a prispieť tak k strategickému riadeniu krajiny a k silnejšej orientácii na výsledky.

Na prvom stretnutí s predstaviteľmi kľúčových stakeholderov (zainteresovaných aktérov), ktoré sa uskutočnilo na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky dňa 20. 2. 2018, bola predbežne ustanovená Komora zainteresovaných aktérov Agendy 2030. Patria medzi nich napríklad neziskové organizácie, samosprávy a záujmové združenia.

Participatívny proces nadviazal na prácu Prognostického ústavu SAV, ktorý na základe analýzy navrhol päť predbežných prioritných okruhov pre udržateľný rozvoj SR:

 • Udržateľný ekonomický rast pri starnúcej populácii a v meniacom sa globálnom prostredí,
 • Vzdelanie pre udržateľný rozvoj,
 • Zdravie a kvalita života,
 • Udržateľné sídla a krajina v kontexte zmeny klímy,
 • Eliminácia chudoby a sociálna inklúzia.

Participatívny proces tieto okruhy validoval a doplnil.

V priebehu februára až mája 2018 sa uskutočnilo štrnásť stretnutí so zainteresovanými aktérmi, z ktorých štyri sa konali v regiónoch mimo Bratislavy.

Harmonogram zasadnutí participatívneho procesu
Ustanovujúce stretnutie Komory zainteresovaných aktérov 20. 2. 2018
Prvá etapa stretnutí s aktérmi participačného procesu 7.3. Nitra Udržateľný ekonomický rast pri starnúcej populácii a v meniacom sa globálnom prostredí
8.3. Banská Bystrica Vzdelanie pre udržateľný rozvoj
9.3. Zvolen Udržateľné sídla a krajina v kontexte zmeny klímy
12.3. Poprad Zdravie a kvalita života, Eliminácia chudoby a sociálna inklúzia
Zasadnutie Komory zainteresovaných aktérov 27.3., 10:00 Bratislava
Druhá etapa stretnutí s aktérmi participačného procesu 4.4., 10:00 Bratislava Udržateľný ekonomický rast pri starnúcej populácii a v meniacom sa globálnom prostredí
5.4., 10:00 Bratislava Zdravie a kvalita života
6.4., 10:00 Bratislava Udržateľné sídla a krajina v kontexte zmeny klímy
9.4., 13:00 Bratislava Spravodlivosť, silné inštitúcie a mier (téma doplnená na zasadnutí Komory zainteresovaných aktérov)
10.4, 13:00 Bratislava Vzdelanie pre udržateľný rozvoj
12.4., 13:00 Bratislava Eliminácia chudoby a sociálna inklúzia
Zasadnutie Komory zainteresovaných aktérov 24.4., 13:00 Bratislava
Spoločné zasadnutie Pracovnej skupiny pre Agendu 2030 a Národný investičný plán 3.5. 9:00 Bratislava

Po zapracovaní pripomienok z vyššie uvedených stretnutí vznikol výsledný návrh národných priorít implementácie Agendy 2030:

 • Vzdelanie pre dôstojný život,
 • Smerovanie k znalostnej a environmentálne udržateľnej ekonomike pri demografických zmenách a meniacom sa globálnom prostredí,
 • Znižovanie chudoby a sociálna inklúzia,
 • Udržateľné sídla, regióny a krajina v kontexte zmeny klímy,
 • Právny štát, demokracia a bezpečnosť,
 • Dobré zdravie.

Na stiahnutie:

Zápis zo zasadnutia Komory zainteresovaných aktérov 20. 2. 2018 (27,1 kB) (DOCX, 27.18 KB)
Zápis Ekonomika Nitra 7. 3. 2018 (142 kB) (PDF, 142.04 KB)
Zápis Vzdelanie Banská Bystrica 8. 3. 2018 (138 kB) (PDF, 138.51 KB)
Zápis Klíma Zvolen 9. 3. 2018 (156 kB) (PDF, 156.8 KB)
Zápis Zdravie a Eliminacia chudoby Poprad 12. 3. 2018 (157 kB) (PDF, 157.31 KB)
Zápis zo zasadnutia Komory zaintersesovaných aktérov 27. 3. 2018 (479 kB) (PDF, 479.51 KB)
Zápis Ekonomika 4.4.2018 Bratislava (450 kB) (PDF, 450.43 KB)
Zápis Zdravie 5.4.2018 Bratislava (452 kB) (PDF, 452.54 KB)
Zápis Udržateľné sídla a krajina 6.4.2018 Bratislava (361 kB) (PDF, 361.17 KB)
Zápis Právny štát 9.4.2018 Bratislava (293 kB) (PDF, 293.2 KB)
Zápis Vzdelanie 10.4.2018 Bratislava (471 kB) (PDF, 471.8 KB)
Zápis Eliminácia chudoby 12.4.2018 Bratislava (319 kB) (PDF, 319.99 KB)
Zápis zo zasadnutia Komory zainteresovaných aktérov 24.4.2018 Bratislava (636 kB) (PDF, 636.9 KB)
Zápisnica z rokovania PS pre Agendu 2030 a NIP 3.5.2018 (737 kB) (PDF, 737.82 KB)
Súhrnná správa z participatívneho procesu (1,96 MB) (PDF, 1.97 MB)

Záujem o účasť môže prejaviť aj verejnosť prostredníctvom e-mailu na kontakt:

Anna Zemanová – zemanh@pdcs.sk

Ďalšie otázky týkajúce sa implementácie Agendy 2030 môžete smerovať na adresu:

Valéria Bankóová – valeria.bankoova@vicepremier.gov.sk