Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

1. zasadnutie Rady vlády pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj

Dňa 12. decembra 2017 sa uskutočnilo prvé zasadnutie Rady vlády SR pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj (ďalej iba: Rada). Hlavným posolstvom Rady je potreba jasne definovať dlhodobé priority SR, ktoré budú odzrkadľovať ciele udržateľného rozvoja Agendy 2030.

Rada v rámci svojho zasadnutia schválila dokument „Východiská prípravy národných priorít implementácie Agendy 2030“ (DOCX, 845 kB). Tento materiál bol vypracovaný odborníkmi Slovenskej akadémie vied a predstavuje návrh piatich kľúčových tém pre rozvoj Slovenska do roku 2030. Dokument nemá ambíciu predurčiť dlhodobé priority krajiny, predstavuje len úvodný expertný vstup do ďalšej širokej diskusie o národných prioritách implementácie Agendy 2030.

Rada zároveň schválila „Návrh participatívneho procesu určenia národných priorít implementácie Agendy 2030“ (DOCX, 16,5 kB). Prostredníctvom participatívneho procesu budú do diskusie o dlhodobých prioritách krajiny prizvaní zástupcovia všetkých zainteresovaných aktérov a proces bude otvorený aj verejnosti.

Uznesenie Rady vlády č. 1 (77 kB) (DOC, 77 KB)
Uznesenia Rady vlády č. 2 (75,5 kB) (DOC, 75.5 KB)
Zápisnica z 1. zasadnutia Rady vlády pre Agendu 2030 (451 kB) (PDF, 451.63 KB)