Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

SDG 13: Klimatické zmeny


Cieľ udržateľného rozvoja č. 13 (SDG 13): Klimatické zmeny

Cieľ udržateľného rozvoja č. 13 sa koncentruje na boj proti zmene klímy a mitigácii jej dôsledkov. Tieto ciele zahrňujú:

 • Obmedzenie globálneho nárastu teploty na 1,5 stupňa Celzia: Zamerané na zamedzenie otepľovania zeme v súlade s Parížskou dohodou.
 • Dosiahnutie globálnej uhlíkovej neutrality do roku 2050: Ambíciou je vytvoriť rovnováhu medzi produkovanými a absorbovanými emisiami CO₂.
 • Posilnenie politických rámcov v rozvojových a prechodových krajinách: Podporujeme tieto krajiny v ich úsilí o boj proti zmene klímy.
 • Využitie obnovy po pandémii koronavírusu: Je potrebné využiť túto obnovu ako šancu na podporu ekologických a udržateľných zmien.
 • Zosúladenie finančných inštitúcií s klimatickými cieľmi: Finančné inštitúcie by mali aktívne podporovať klimatické ciele.
 • Mobilizácia súkromného sektora: Súkromný sektor by mal hrať aktívnu úlohu v boji proti zmene klímy.
 • Podpora rozvojových a prechodových krajín: Tieto krajiny by mali do roku 2025 formovať a realizovať ambiciózne klimatické ciele.
 • Ochrana zraniteľných skupín: K roku 2025 by mali byť ochránené pred klimatickými rizikami.
 • Zapojenie súkromného sektora: Súkromný sektor by mal podporovať klimatické a udržateľné ciele v krajinách, s ktorými Slovensko spolupracuje.

 

Čísla a fakty

Zdroje: SDG Progress Report 2023 of the UN Secretary-General of May 2023

Zdroje: Správa o cieľoch trvalo udržateľného rozvoja 2022

 

Súčasný stav klimy

Podľa správy OSN z mája 2023 stojíme na prahu klimatickej katastrofy. Emisie skleníkových plynov sa po pandémii koronavírusu zvýšili a dosiahli rekordné hodnoty. Hrozby ako vlny horúčav, suchá a povodne už teraz ovplyvňujú ľudí na celom svete.

Medzivládna skupina expertov pre klimatické zmeny (IPCC) upozorňuje, že ak chceme obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 stupňa, musíme do roku 2030 znížiť emisie o 43 % a do roku 2050 dosiahnuť nulové emisie. Avšak aktuálne záväzky krajín nepostačujú k dosiahnutiu tohto cieľa.

Hodnotenie SDG 13 z pohľadu Slovenskej republiky

Zdroj: Slovenská republika a ciele udržateľného rozvoja Agendy 2030

 

Budúce kroky

Aby sme zabezpečili stabilnú a zdravú budúcnosť našej planéty, musíme:

 • Dodržiavať Parížsku dohodu a ambiciózne zvyšovať klimatické ciele.
 • Zastaviť výstavbu uhoľných elektrární a ukončiť dotácie na fosílne palivá.
 • Reformovať finančné inštitúcie v smerovaní k nízkouhlíkovému rozvoju.
 • Chrániť zraniteľné skupiny pred klimatickými katastrofami.
 • Zvyšovať medzinárodné financovanie opatrení proti zmene klímy, najmä v rozvojových krajinách.

Jednoducho povedané, je potrebné zvýšiť naše úsilie a koncentrovať sa na praktické riešenia, aby sme čelili tomuto globálnemu problému.