Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

SDG 7: Dostupné a čisté energie


Cieľ udržateľného rozvoja č. 7 (SDG 7): Dostupné a čisté energie

Cieľ udržateľného rozvoja č. 7 má ambiciózny zámer zabezpečiť, aby každý jednotlivec mal prístup k cenovo dostupnej, bezpečnej, udržateľnej energii a k modernej energetickej infraštruktúre. Jeho hlavné piliermi sú:

  • Univerzálny prístup k energii: Toto je základný predpoklad pre sociálno-ekonomický rozvoj, a zdôrazňuje, že každý by mal mať možnosť využívať bezpečnú a dostupnú energiu.
  • Podpora obnoviteľnej energie: Globálne energetické mixy by mali byť čoraz viac zamerané na obnoviteľné zdroje, či už je to energia zo slnka, vetra, vody alebo biomasy.
  • Zdvojnásobenie energetickej efektívnosti: Smeruje k tomu, aby sme boli schopní získavať viac s menším množstvom energie.
  • Posilnenie medzinárodnej spolupráce: Aby sme využili najnovšie vedecké poznatky a technológie, je potrebná intenzívna medzinárodná spolupráca v oblasti výskumu a investícií do obnoviteľných zdrojov energie.
  • Modernizácia infraštruktúry v rozvojových krajinách: Zabezpečenie moderných energetických služieb pre občanov týchto krajín je kľúčové pre globálnu energetickú bezpečnosť.

 

Čísla a fakty

Zdroje: SDG Progress Report 2023 of the UN Secretary-General of May 2023

Zdroje: Správa o cieľoch trvalo udržateľného rozvoja 2022

 

Aktuálny stav SDG 7

Napriek tomu, že sa v mnohých regiónoch sveta dosiahlo zlepšenie v oblasti energetiky, ešte stále sme výrazne za predstavovanými cieľmi SDG 7. Ak sa trend nezmení, do roku 2030 bude stále 660 miliónov ľudí bez prístupu k elektrickej energii a takmer dve miliardy bude stále vystavených rizikám znečisťujúcich a nebezpečných palív.

Významná časť týchto komunít žije v najmenej rozvinutých krajinách, najmä v subsaharskej Afrike. Medzinárodné financovanie pre obnoviteľné zdroje energie v týchto oblastiach klesá, čo je znepokojujúce. Geopolitické napätie, ako napríklad ruský útok na Ukrajinu, má vplyv na globálne energetické trhy a cenovú stabilitu, čo komplikuje snahy o prechod k udržateľnejším zdrojom energie.

Hodnotenie SDG 7 z pohľadu Slovenskej republiky

Zdroj: Slovenská republika a ciele udržateľného rozvoja Agendy 2030

 

Vybrané ukazovatele SDG 7 z pohľadu Slovenskej republiky

V roku 2021 bol podiel obyvateľov s prístupom k elektrickej energii 100,0 %.


Podiel energie z obnoviteľných zdrojov na celkovej konečnej spotrebe energie sa zvýšil z 3,7 % v roku 2000 na 17,6 % v roku 2020.

Úroveň intenzity primárnej energie klesla z 8,8 megajoulov na dolár HDP v konštantnej parite kúpnej sily v roku 2017 v roku 2000 na 4,2 megajoulov na dolár HDP v konštantnej parite kúpnej sily v roku 2017 v roku 2020.

Zdroj: SDG Country Profile, Slovakia, UN

 

Čo by sme mali urobiť?

Riešením je intenzívnejšie smerovanie k obnoviteľným zdrojom energie, investície do modernejšej infraštruktúry a skladovania elektrickej energie. Zároveň je dôležité, aby krajiny s vysokou a rastúcou energetickou spotrebou, ako sú Čína a India, boli aktívnymi partnermi v tejto transformácii.

Technológia a digitalizácia prinášajú obrovský potenciál. Moderné technológie, ako blockchain, inteligentné siete alebo batériové skladovanie, môžu výrazne pomôcť v transformácii energetického sektora. Je nevyhnutné tieto inovácie podporovať a implementovať na globálnej úrovni.