Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

SDG 9: Priemysel, inovácie a infraštruktúra


Cieľ udržateľného rozvoja č. 9 (SDG 9): Priemysel, inovácie a infraštruktúra

Cieľ udržateľného rozvoja č. 9 si kladie ambiciózne úlohy v oblasti infraštruktúry, industrializácie a inovácií, a to nasledovne:

 • Budovanie kvalitnej a odolnej infraštruktúry: Je dôležité, aby sme vytvárali infraštruktúru, ktorá sa dokáže vyrovnať s klimatickými zmenami a katastrofami, a súčasne podporovala udržateľný rozvoj.
 • Inkluzívna a udržateľná industrializácia: Podporujme formy industrializácie, ktoré sú otvorené pre všetkých, vrátane tých najzraniteľnejších – ženy, mládež, marginalizované skupiny – a sú zároveň ekologicky a ekonomicky udržateľné.
 • Podpora malým priemyselným podnikom: Malé podniky potrebujú lepší prístup k finančným službám a väčšiu integráciu do globálnych hodnotových reťazcov a trhov.
 • Modernizácia infraštruktúry a priemyslu: S modernými potrebami prichádza nutnosť aktualizovať našu infraštruktúru a priemysel, aby boli v súlade s udržateľným rozvojom.
 • Podpora priemyselného rozvoja v rozvojových krajinách: Je nevyhnutné, aby priemyselný rozvoj bol sociálne spravodlivý a zároveň ekologicky a ekonomicky udržateľný.
 • Zvyšovanie výskumných a technologických kapacít: Podporujme výskum a technologický rozvoj v priemyselných sektoroch vo všetkých krajinách.
 • Rozširovanie prístupu k IKT a inováciám: Aby sme naplnili tento cieľ, je nevyhnutné rozširovať prístup k moderným informačným a komunikačným technológiám a podporovať inovácie naprieč rôznymi sektormi.

 

Čísla a fakty

Zdroje: SDG Progress Report 2023 of the UN Secretary-General of May 2023

Zdroje: Správa o cieľoch trvalo udržateľného rozvoja 2022

 

Súčasná situácia

Pandémia COVID-19 nám jasne ukázala dôležitosť industrializácie, technologických inovácií a odolnej infraštruktúry pre dosiahnutie SDG. Ekonomiky, ktoré mali silný priemysel a efektívnu infraštruktúru, utrpeli menej a rýchlejšie sa zotavili, pričom obzvlášť odolné boli tie priemyselné odvetvia, ktoré intenzívne využívali technológie. To zdôrazňuje význam technologických inovácií a transferu technológií pre dosiahnutie SDG 9.

Avšak nie všetko je pozitívne. V dôsledku pandémie a následných hospodárskych turbulencií mnohé podniky trpeli. Malé podniky, najmä tie v šedej ekonomike, boli najviac zasiahnuté. Je potrebné riešiť tieto výzvy, keďže infraštruktúra môže byť kľúčom k „zelenej“ obnove.

Hodnotenie SDG 9 z pohľadu Slovenskej republiky

Zdroj: Slovenská republika a ciele udržateľného rozvoja Agendy 2030

 

Vybrané ukazovatele SDG 9 z pohľadu Slovenskej republiky

Objem cestujúcich v leteckej doprave sa znížil z 15 556 797,0 osobokilometrov v roku 2017 na 7 114 920,0 osobokilometrov v roku 2021.

Pridaná hodnota v priemyselnej výrobe na obyvateľa v stálych cenách roku 2015 vzrástla z 859,9 dolára v roku 2000 na 3540,4 dolára v roku 2022.

Pridaná hodnota v priemyselnej výrobe ako podiel na HDP sa zvýšila z 9,6 % v roku 2000 na 19,9 % v roku 2022.

Zamestnanosť v priemyselnej výrobe ako podiel na celkovej zamestnanosti klesla z 25,8 % v roku 2000 na 18,8 % v roku 2021.

Podiel malých priemyselných odvetví na celkovej pridanej hodnote priemyslu sa zvýšil zo 7,0 % v roku 2005 na 10,9 % v roku 2020.

Podiel malých priemyselných podnikov s čerpajúcich poskytnutý úver sa znížil z 50,8 % v roku 2009 na 24,4 % v roku 2019.

Emisie oxidu uhličitého zo spaľovania palív sa znížili z 36,9 milióna ton v roku 2000 na 27,6 milióna ton v roku 2020.

Emisie oxidu uhličitého na dolár pridanej hodnoty výroby v stálych cenách roku 2015 sa znížili z 2,1 kg v roku 2000 na 0,4 kg v roku 2020.

Emisie oxidu uhličitého na jednotku HDP sa znížili z 0,4 kg v roku 2000 na 0,2 kg v roku 2020.

Podiel výdavkov na výskum a vývoj na HDP sa zvýšil z 0,6 % HDP v roku 2000 na 0,9 % HDP v roku 2020.

V roku 2020 bola hustota výskumných pracovníkov na plný úväzok na milión obyvateľov 3164,3.

Podiel priemyslu so strednou a vyššou technologickou úrovňou na celkovej pridanej hodnote sa zvýšil z 33,7 % v roku 2000 na 52,8 % v roku 2020.

Podiel obyvateľstva pokrytého aspoň mobilným signálom druhej generácie (2G) sa zvýšil z 98,0 % v roku 2000 na 100,0 % v roku 2021.

Podiel obyvateľstva pokrytého aspoň mobilnou sieťou 3G sa zvýšil z 56,0 % v roku 2007 na 99,0 % v roku 2021.

Podiel obyvateľstva pokrytého aspoň mobilnou sieťou 4G sa zvýšil z 11,2 % v roku 2012 na 99,0 % v roku 2021.

Zdroj: SDG Country Profile, Slovakia, UN

 

Čo by sme mali urobiť?

 • Infraštruktúra a energetika: Musíme rozšíriť a modernizovať našu infraštruktúru, zameriavať sa na energetické a dopravné sektory a zároveň podporovať energetickú efektívnosť.
 • Priemyselná politika a reformy: Je nevyhnutné podporovať lokalitu priemyselnej politiky, vykonávať príslušné reformy a podporovať industrializáciu mimo výrobného sektora.
 • Investície a financovanie: Zamerajme sa na podporu udržateľných investícií zo strany súkromného sektora, rozvoj miestnych finančných systémov, najmä pre malé a stredné podniky, a zvyšovanie investícií do výskumu a inovácií v agropotravinárskom sektore.
 • Digitálna infraštruktúra a inovácie: Rozšírme a regulujme digitálnu infraštruktúru, zvyšujme digitalizáciu služieb v rôznych oblastiach a podporujme rozvoj inovačných sietí.

Toto sú kroky, ktoré by nám mohli pomôcť v budovaní silnejšej, inkluzívnejšej a udržateľnejšej budúcnosti pre všetkých.