Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030

Slovensko 2030 je dlhodobá stratégia pre rozvoj Slovenska, ktorú nedávno schválila vláda. Tento dokument vznikol ako súčasť záväzku Slovenska voči Organizácii spojených národov, konkrétne k Agende 2030 pre udržateľný rozvoj. Táto agenda predstavuje globálny plán pre dosiahnutie udržateľného rozvoja vo všetkých jeho aspektoch do roku 2030.

 

Stratégia Slovensko 2030 má za cieľ vytvoriť stabilnejšie a predvídateľnejšie prostredie pre verejné politiky a podnikanie, zvýšiť efektívnosť využívania verejných zdrojov a vytvoriť rámec pre udržateľný rozvoj štátu.
Dôležité je poznamenať, že táto stratégia je výrazne dlhodobá a nebude ovplyvnená bežným politickým volebným cyklom. Tento fakt je dôležitý, pretože to znamená, že ciele stanovené v tejto stratégii by mali byť dosiahnuté bez ohľadu na politické zmeny, ktoré sa môžu v nasledujúcich rokoch vyskytnúť.

Slovensko 2030 je nielen kľúčovým implementačným dokumentom Agendy 2030 za Slovenskú republiku, ale zároveň plní aj úlohu Národnej stratégie regionálneho rozvoja. To znamená, že je základom pre plánovanie a vykonávanie regionálnych rozvojových aktivít na celom Slovensku.