Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

AKTUALIZOVANÉ: Správa o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027″

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky oznamuje verejnosti, že v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejnilo na webových sídlach https://www.mirri.gov.sk/https://www.enviroportal.sk/sk/eia návrh strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027“ a správu o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom.

Stanoviská verejnosti k správe o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a k návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom je možné predkladať najneskôr do 21 dní od ich zverejnenia dňa 27. októbra 2021 písomne na adresu:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, sekcia centrálny koordinačný orgán, odbor politiky súdržnosti, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava.

Nahliadnutie do dokumentov a konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné uskutočniť počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu s celoštátnym dosahom na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, sekcia centrálny koordinačný orgán, odbor politiky súdržnosti, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, e-mail: cohesion2021-2027@mirri.gov.sk, tel.: 02/ 2092 8076, v pracovné dni od 9:00 do 16:00 h. (termín konzultácie si odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom).

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v súlade s § 17 v spojení s § 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a strategického dokumentu „Partnerská dohoda SR na roky 2021 – 2027“ sa uskutoční v hybridnej forme dňa 10. novembra 2021 o 13:00 h v účelovom zariadení Hotel Bôrik, Bôrik 15, Bratislava. Vzhľadom na protipandemické opatrenia bude vstup na miesto konania umožnený iba osobám v režime OTP. Verejné prerokovanie správy o hodnotení sa preto uskutoční aj v online forme. Bližšie informácie sú zverejnené v prílohe.

Prílohy:

Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027 Správa o hodnotení strategického dokumentu (PDF, 4,9 MB)

Návrh Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027 (PDF, 1 430 kB)

Príloha č.1 – Chránené územia (PDF, 661 kB)

Príloha č.2 – Regióny enviromentálnej kvality (PDF, 152 kB)

Príloha č.3 – Sieť diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku (PDF, 532 kB)

Príloha č.4 – Železničné trate SR (PDF, 158 kB)

Príloha č.5 – Vyhodnotenie pripomienok predložených k oznámeniu a rozsahu hodnotenia strategického dokumentu (PDF, 4879 kB)

Príloha č.6 –  Vyhodnotenie požiadaviek z rozsahu hodnotenia strategického dokumentu (PDF, 159 kB)

Individuálne systémy čistenia odpadových vôd alebo iné primerané systémy (IPS) v SR (PDF, 525 kB)

Informácie k verejnému prerokovaniu (PDF, 490 kB)