Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Investície

Investície

Sekcia investícií  v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR na obdobie 2016-2020 a existujúcimi vládnymi stratégiami pre jednotlivé sektory národného hospodárstva vypracuje národný investičný rámec. Tento dokument kvantifikuje potrebu investícií do hospodárskej, ako aj sociálnej infraštruktúry v strednodobom horizonte  a stanoví merateľné ciele, ktoré by vláda mala prostredníctvom týchto investícií dosiahnuť. Súčasťou tohto dokumentu bude aj zoznam zamýšľaných investičných projektov. Sekcia sa bude aktívne zapájať do dialógu s medzinárodnými finančnými inštitúciami, ako aj s domácimi a zahraničnými súkromnými investormi  s cieľom mobilizovať súkromný kapitál pre naplnenie rozvojových potrieb Slovenska a propagácie Slovenska ako atraktívnej investičnej destinácie. Spoločne s Inštitútom pre stratégie a analýzy Úradu vlády Slovenskej republiky a Ministerstvom financií SR sa bude podieľať na posudzovaní veľkých investičných zámerov na základe princípu hodnoty za verejné peniaze. Sekcia  bude tiež navrhovať  opatrenia smerujúce k zlepšeniu investičného prostredia v SR.