Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Regionálny rozvoj

Na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja s účinnosťou od dňa 1. januára 2019 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky zabezpečuje vypracovanie národnej stratégie a jej aktualizáciu; inštitucionálne a organizačne zabezpečuje realizáciu národnej stratégie; koordinuje činnosť sociálno-ekonomických partnerov pri uskutočňovaní národnej stratégie; pravidelne monitoruje a každoročne vyhodnocuje plnenie národnej stratégie; raz ročne predkladá vláde správu o jej realizácii; analyzuje a monitoruje hospodársku situáciu a sociálnu situáciu v jednotlivých regiónoch, spolupracuje so sociálno-ekonomickými partnermi; metodicky usmerňuje činnosti sociálno-ekonomických partnerov a zabezpečuje potrebné informácie od sociálno-ekonomických partnerov; zabezpečuje spoluprácu s orgánmi Európskej únie; zabezpečuje efektívnosť, účinnosť a správnosť riadenia a realizácie pomoci na podporu regionálneho rozvoja podľa národnej stratégie; poskytuje dotáciu.