Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Program Slovensko 2021 – 2027

Sekcia zodpovedá za výkon úloh a činností vyplývajúcich z postavenia ministerstva ako riadiaceho orgánu (RO) pre Program Slovensko 2021 – 2027 (Program), prípravu a zmeny Programu, jeho programovanie a implementáciu.

Sekcia ďalej zabezpečuje vypracovanie, aktualizáciu a schvaľovanie procedúry k riadiacej dokumentácii na úrovni Programu, koordináciu a vykonávanie dohľadu nad činnosťou sprostredkovateľských orgánov (SO) pre Program Slovensko 2021 – 2027.

Spolu s EK a partnermi na úrovni SR sekcia zodpovedá za rozhodovanie, efektívne a spravodlivé investovanie prostriedkov vyčlenených v Programe Slovensko 2021 – 2027 z rozpočtu EÚ a zo štátneho rozpočtu SR, ako aj v mene SR vyjednáva s EK a s národnými partnermi podmienky, ako investovať zdroje z Programu Slovensko 2021 – 2027.

Viac informácií o Programe Slovensko.