Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

MIRRI spustí v spolupráci s odbornou komunitou prieskum zameraný na dodržiavanie zákona o e-Governmente. Výsledkom bude prehodnotenie niektorých opatrení a príprava novely

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR spustí v júli v spolupráci so Slovenskom.Digital prieskum v inštitúciách štátnej správy a samosprávy. Jeho cieľom je analyzovať jednotlivé opatrenia zákona o e-Governmente a navrhnúť úpravu alebo zrušenie tých povinností, ktoré sa v praxi stali neúčelné.

Odborníci na elektronickú komunikáciu navštívia od júla do septembra 28 vybraných štátnych inštitúcií a samospráv a budú s ich zástupcami konzultovať otázky dodržiavania zákona o e-Governmente v praxi. Posúdia jednotlivé povinnosti pri elektronickej komunikácii štátu s občanmi a podnikateľmi aj dopady na orgány verejnej moci. Snahou je získať spätnú väzbu o praktickom napĺňaní konkrétnych povinností, či prekážkach pri ich plnení.

Počas najbližších troch mesiacov tak vznikne celá mapa podnetov, ktoré povinnosti pri elektronickej komunikácii štátu s občanmi a podnikateľmi sú prospešné a ktoré naopak, v praxi nepriniesli očakávaný efekt. Pracovná skupina zložená z pracovníkov ministerstva, odborníkov Slovensko.Digital aj zástupcov odbornej IT komunity následne jednotlivé podnety posúdi a navrhne ich úpravu do podoby novely zákona.

FOTO: Shutterstock