Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Spolupráca Slovenska a Poľska je príkladom úspechu: Do pohraničia mieria ďalšie milióny, záujem je obrovský

Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši spolu so štátnym tajomníkom MIRRI Michalom Kaliňákom sa dnes v Poprade stretli s primátorom mesta Antonom Dankom. Cieľom pracovnej cesty bolo okrem prehlbovania kooperácie so samosprávami priamo v území aj rokovanie o  spolupráci s poľskou delegáciou. Podtatranský región aktívne podporuje cezhraničný program Interreg PL-SK, z ktorého sa v minulom programovom období vyčerpalo takmer 99% celkovej alokácie.

V decembri minulého roku sme práve tu v Poprade, na Prvom pracovnom kongrese s komunálnymi lídrami, prisľúbili spustiť novú éru komunikácie so samosprávami. Plníme naše záväzky. Dnešok je v poradí 18. rezortným dňom MIRRI, v rámci ktorých s primátormi a starostami prehlbujeme priamu spoluprácu,“ povedal na úvod minister investícií Richard Raši.

Pracovná návšteva Popradu však súvisela aj s prehlbovaním iných vzťahov, a to spolupráce s Poľskom. Vedenie ministerstva investícií sa za okrúhlym stolom stretlo s poľskou delegáciu, s ktorou rokovali o cezhraničnej spolupráci.

„Slovensko a Poľsko dlhodobo udržujú veľmi dobré vzájomné vzťahy, ktoré ešte viac posilňuje program Interreg. Tento program, ktorý využívame  od roku 2004,  umožňuje rozvíjať stabilitu a prosperitu celého cezhraničného regiónu,“ vyhlásil Raši.  

Dôkazom fungujúcej spolupráce pri riadení a implementácii programu je, že v aktuálne končiacom sa programovom období 2014-2020 dosiahol program čerpanie na úrovni takmer 99 % z viac ako 178 miliónovej alokácie.

„Podporili sme 90 štandardných projektov a viac ako 450 mikro-projektov v rámci Fondu malých projektov. Záujem zo strany žiadateľov výrazne prevýšil finančné možnosti programu. Svedčí o tom fakt, že dopyt nedokázalo pokryť ani navýšenie alokácie o 26 mil. eur v roku 2018. To nás iba utvrdzuje v tom, že cezhraničný program má zmysel a potenciálni žiadatelia o NFP chcú svojimi projektami rozvíjať tento región,“ vysvetlil minister investícií.

V okrese Poprad boli podporené 3 projekty a 3 slovenskí prijímatelia celkovou sumou viac ako 2,3 milióna eur. Jedným z týchto projektov je rozšírenie cezhraničného cyklochodníka v poľskom Zakopanom a na opačnej strane veľhôr v meste Vysoké Tatry, s podporou viac ako 1,5 milióna eur zo zdrojov EÚ. Používatelia trasy budú mať možnosť dostať sa na ďalšie atraktívne miesta: do Zakopaného k lanovke v Kuźni a skokanskému mostíku na Wielke Krokiew a na slovenskej strane – k Bielskej jaskyni a k lanovke na Lomnický štít.

„Slovensko – poľská spolupráca je príkladom úspechu. V novom programovom období máme na ňu vyčlenených viac ako 165 miliónov eur. Môžem povedať už teraz, že všetky prostriedky budú určite vyčerpané, lebo záujem je obrovský,“ poznamenal minister Raši.

Podpora v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko-Slovensko pokračuje v programovom období 2021-2027 v  štyroch tematických oblastiach: životné prostredie, kultúrne a prírodné dedičstvo a cestovný ruch, doprava a komunikácie a spolupráca inštitúcií a obyvateľov pohraničia. Doposiaľ bolo vyhodnotených 6 výziev na predkladanie projektov a viaceré z nich už sú zazmluvnené. Na jeseň tohto roka sa pripravujú ďalšie výzvy na predkladanie projektov z oblasti podpory kultúry a cestovného ruchu, ochrany biodiverzity a zmeny klímy.

 „S Poľskom máme 22 hraničných priechodov, 13 okresov je bezprostredne v pohraničí, 38% našich samospráv spolupracuje s mestami a obcami v Poľsku. Tak, ako je blízky náš jazyk, je blízka aj naša túžba rozvíjať regióny. Chceme, aby bola kvalita života či už v slovenskom prihraničí alebo v poľskom prihraničí, rovnaká. Zmysel rozvoja pohraničia je integrovať partnerov a mobilizovať zdroje,“ dodal štátny tajomník rezortu Michal Kaliňák.