Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Príprava expertnej analýzy na splnenie kritérií základnej podmienky v oblasti širokopásmového internetu v programovom období 2021-2027

  Cieľ projektu: Zabezpečenie externej podpory pre Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra zameranej na oblasť – Viac prepojená Európa prostredníctvom posilnenia mobility a regionálnej IKT konektivity.

  Popis projektu: Príprava expertnej analýzy na splnenie kritérií základnej podmienky v oblasti širokopásmového internetu v programovom období 2021-2027 (.PDF, 450 KB)

  Informácie o Operačnom programe Integrovaná Infraštruktúra nájdete na: www.opii.gov.sk

  Webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk

  Webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.partnerskadohoda.gov.sk