Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

AK MIRRI zápis 24.11.2023

Dňa 12.12.2023 bol zverejnený zápis zo stretnutia Architektonickej komisie MIRRI SR, ktoré sa konalo dňa 24.11.2023.


Architektonická komisia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Záznam zo zasadnutia

Účastníci

Účel stretnutia:
 1. Návrh autorizácie funkciou prístupového miesta (autorizácia klikom). – Prezentuje Anton Svetlošák, SKIT doplní primárne dopady (napr. tokeny) a GAP medzi dodávkou mUPVS,
 2. Kompetenčné centrá NASES – Ideový zámer – aktualizovaná prezentácia, prezentuje NASES.
  1. Projektová idea – schvaľovanie.
 3. MVP SVK 3.0 – 3 nedoriešené body (schránka, prepínanie FO/PO, zrýchlenie aktivácie schránky) čo sa mali dokončiť, prístup k schránke natívne, alebo cez webview
 4. SVM prostredia – aktuálna dokumentácia: Je z predloženej dokumentácie jasné, aký je súčasný a budúci stav SVM?  Je z dokumentácia jasné aký je aktuálny stav prevádzkového prostredia SVM v NASES? Je z požadovanej informácie zrejmé, aké sú závislosti medzi projektami SVM, CAMP, mUPVS a jednotlivých prevádzkových prostredí? Su jasne identifikovane rozdiely medzi súčasným (prevádzkovým) stavom a budúcim stavom? Je zrejmý postup pri prechode do cieľového stavu SvM so zohľadnením závislosti v jednotlivých prostrediach? – Prezentuje Anton Svetlošák, doplní SKIT
 5. OOTS preferencia, či to má pokryť CIP ako nové/upravené moduly, alebo samostatný projekt
Trvanie2 hod.
Miesto stretnutia:budova MIRRI SR – zasadačka Záruby/online TEAMSDátum24.11.2023Čas13:00 – 15:00
Meno a Priezvisko:PozíciaOVM
Prítomní:
Anton SvetlošákVedúci oSBATAMIRRI SR
Henrich FuknaZástupca sekcie kybernetickej bezpečnostiMIRRI SR
Miroslav LíškaZástupca oddelenia dátovej kancelárieMIRRI SR
Peter ŽovákArchitektNASES
Juraj JendekZástupca NASESNASES
Vladimír KováčArchitekt oSBATAMIRRI SR
Peter ViskupArchitekt oSBATAMIRRI SR
Marek HronecArchitekt oSBATA
Andrea UbrežiováPredsedkyňa komisie – vedúca oDEMIRRI SR
Daniela MeskováVedúca oddelenia – oddelenie životných situácií/SITVSMIRRI SR
Roman BiróRelease manažérMIRRI SR
Neprítomní:Martin SulíkNASES
Janková KristínaMIRRI
Ildikó ŠtúňováMIRRI

Agenda

Program zasadnutia:

 1. Návrh autorizácie funkciou prístupového miesta (autorizácia klikom).
 2. NASES – kompetenčné centrá NASES pre elektronickú komunikáciu štátu
 3. MVP SVK 3.0 – 3 nedoriešené body
 4. SVM prostredia – aktuálna dokumentácia
 5. OOTS

Priebeh zasadnutia

Bod 1 agendy: Návrh autorizácie funkciou prístupového miesta (autorizácia klikom).

Záver: Vzhľadom na neprítomnosť zástupcov SKIT, tento bod agendy bol odložený na budúce stretnutie.

Bod 2 agendy: Kompetenčné centrá NASES – Ideový zámer – aktualizovaná prezentácia, prezentuje NASES. – po žiadosti NASES sme odstránili z programu. Prezentácia ideového zámeru bude na budúcom stretnutí.

 • Projektová idea – schvaľovanie.

Záver: Projektová idea – Všetci prítomní členovia komisie schválili návrh – 4/5

Bod 3 agendy: MVP SVK 3.0 – 3 nedoriešené body (schránka, prepínanie FO/PO, zrýchlenie aktivácie schránky) čo sa mali dokončiť, prístup k schránke natívne, alebo cez webview

  • Webview funkcionalita je obmedzená, odporúča sa menšie dátové toky – tam kde netreba používať lokálne úložisko na mobile. Webview sa nemá používať ak v rámci webu sú všetky zdroje – javascript v moci vlastníka. Update sa robí len na 1 mieste.
  • Natívna aplikácia sa odporúča – lokálne úložisko dát, odosielanie súborov, ktoré sú z mobilu dostupné. Samotná aplikácia nemá dosah na vzhľad, je to na vývojárovi aplikácie. Zdrojový kód – natívna aplikácia. Zložitejšia kontrola nad vývojom.
  • Aká je pridaná hodnota eDesk v mobile keď už existuje funkcionalita preposielania na email na UPVS už teraz dostupná? Funkcionalita preposielania je len v starej verzií. Používatelia sa dopytujú, kedy bude schránka v SVM dostupná.
  • Off-line režim: pre produkt nie je podstatná.
  • EKR rozhrania: Natívna verzia čiastočne odbremení množstvo volaní. V rámci mUPVS sa bude využívať súčasne EKR rozhrania. Je potrebné zo strany SKIT do-špecifikovať či sa zníži počet volaní.
  • Vo verzií v MPV produkťáci akceptujú problém s doručenkami.

Pre MVP: webview je dočasné riešenie, menej rizikové z pohľadu pridávania funkčnosti aj vzhľadom na komplikované nasadzovanie v NASES.

Finálna verzia: budú sa aj odosielať dáta – z toho dôvodu je lepšie používať natívnu aplikáciu. Väčšia bezpečnosť. Offline prístup. Napojiť ale už na nový eDesk.

Úloha: definovať checklist čo všetko by mal SKIT doplniť – aké informácie, kritéria aby sme to vedeli dôsledne porovnať. SKIT tento checklist následne vyplní.

Zatiaľ pracujeme s predpokladom, že sa to v oboch prípadoch stihne a že v prípade problémov je možné tento bod zo scope odstrániť.

Aktivácia schránky. Potvrdené, že sa to stíha do marca. Ostatné dokumenty (potrebné zadania) boli dopracované.

Záver: Všetci prítomní členovia komisie schválili návrh scope MVP – 4/5

Bod 4 agendy: SVM prostredia – aktuálna dokumentácia

Záver: Vzhľadom na neprítomnosť zástupcov SKIT, tento bod agendy bol odložený na budúce stretnutie.

Bod 5 agendy: OOTS preferencia, či to má pokryť CIP ako nové/upravené moduly, alebo samostatný projekt

 • CIP má prihlasovanie na mUPVS CIP má webview – dalo by sa to použiť ako podklad k preview space. Aj logovanie a monitorovanie – toto by bolo treba popísať vo OPZ (využiť z CIP, alebo vlastný). Zohľadniť, že komponenty pre zachytávanie a vyhodnocovanie logov, monitoring poskytne prevádzkovateľ (napr. NASES). V rámci CAMP sa buduje jadro monitorovacieho a logovacieho systému, ktoré je preferované riešenie ako centrálny systém.
 • Je možné využiť aj iné existujúce systémy a moduly – MetaIS, CSRU, Formuláre atď.
 • Z pohľadu obstarávania by to malo ako samostatný systém
 • Mala by existovať možnosť pre-použitia už existujúcich funkcionalitách, aj keď to môže poskytnúť výhodu existujúcim dodávateľom
 • V oboch prípadoch by to mal byť samostatný, nezávislý systém s API, ktorý sa ale bude môcť integrovať na existujúce systémy a moduly.

Záver: Všetci prítomní členovia komisie súhlasia s OOTS riešením ako samostatným systémom

– 4/5

Kľúčové úlohy a rozhodnutia vyplývajúce zo zasadnutia:

Úloha (U)

Rozhodnu-tie (R)

Informácia (I)

ZnenieZodpovednýTermín
UPripraviť checklist pre porovnanie natívneho riešenia a webview riešenia pre schránku v SVM.Z: ViskupT:1.12.2023
UVyplniť checklist pre porovnanie natívneho riešenia a webview riešenia pre schránku v SVM.Z:SKITT:6.12.2023
RArchitektonická komisia schvaľuje projektovú ideu kompetenčných centier NASES.4 hlasov z 5
RArchitektonická komisia schvaľuje scope MVP Slovensko 3.04 hlasov z 5
RArchitektonická komisia schvaľuje OOTS ako samostatný systém, ktorý by sa mal samostatne obstarávať.4 hlasov z 5

Schválenie

Záznam zo zasadnutia bude zaslaný všetkým prítomným členom Architektonickej komisie a prizvaným osobám. Pripomienky a návrhy k tomuto záznamu je potrebné vzniesť do 6.12.2023, po tomto termíne bude tento záznam považovaný za záznam zo zasadnutia bez pripomienok jednotlivých členov Architektonickej komisie.

Meno a PriezviskoPodpis schvaľovateľa
Anton SvetlošákDátum:1.12.2023