Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Minister Raši na Rade vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh: Počas roka 2024 nás čaká v oblasti digitalizácie a informatizácie mnoho dôležitých úloh

Na Úrade vlády SR sa 22. februára uskutočnilo 25. zasadnutie Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh, ktoré viedli predseda minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši, a podpredseda štátny tajomník MIRRI SR pre informatizáciu Ivan Ivančin.

Minister Raši vo svojom úvodnom príhovore uviedol, že v roku 2024 nás čaká značné množstvo úloh v oblasti digitalizácie: „Miera, v akej sa nám ich podarí zvládnuť naplniť, rozhodne o tom, či otvoríme pre slovenskú digitálnu ekonomiku nové príležitosti uspieť v Európe a vo svete, alebo zmeškáme vlak rýchlo sa rozvíjajúcich technológií. Z mojej pozície ministra, a zároveň predsedu Rady vlády, budem robiť všetko pre to, aby bolo Slovensko modernou krajinou a písalo úspešný príbeh svojej digitálnej transformácie.“

Hlavnými témami prvého tohtoročného zasadnutia Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh (Rada vlády SR) bolo informovanie o stave implementácie tzv. Digitálnej dekády, ako aj tzv. aktu o správe údajov v podmienkach SR, tiež aktuálny stav rokovaní k tzv. aktu o umelej inteligencii a investičný plán pre životné situácie ako súčasť budovania eGovernmentu. Všetky tieto iniciatívy si vyžiadajú v tomto roku nemalé úsilie zo strany rezortov pri nastavovaní vnútroštátnych strategických a legislatívnych opatrení.

V tomto kontexte bol na zasadnutí Rady vlády SR prezentovaný aj výstup tzv. Nástroja technickej podpory Európskej komisie pre rozvoj eGovernmentu a umelej inteligencie v podobe štúdie, ktorá Slovensku poskytuje základ na vnútroštátne nastavenie regulačného rámca a inštitucionálnej architektúry širšej digitalizácie. Práve táto štúdia má potenciál poslúžiť Slovensku ako nástroj, vďaka ktorému bude verejný sektor pripravený na nové požiadavky v zmysle digitálnej legislatívy EÚ, ktoré na neho vznesú nové technológie.

Členovia Rady vlády SR boli tiež informovaní o vyhodnotení ukončených národných projektov Digitálne kurzy, Digitálny žiakUkrajinský žiak , ktoré MIRRI SR realizovalo v spolupráci s Národnou koalíciou pre digitálne zručnosti a povolania (Digitálna koalícia), ako aj o aktuálne implementovanom národnom projekte Digitálne zručnosti pre zelenú budúcnosť Slovenska, ktorý rovnako realizujeme s Digitálnou koalíciou.

Nemenej dôležitými bodni v rámci zasadnutia však boli aj témy výziev v oblasti informatizácie a digitalizácie z prostriedkov Programu Slovensko a Plánu obnovy a odolnosti SR, či plánované intervencie do podpory širokopásmového internetového pripojenia (broadbandu) na Slovensku.

Rokovanie ukončil štátny tajomník Ivan Ivančin so slovami: „Cesta k digitálnemu štátu, je ako stavba mostu cez digitálnu priepasť, ktorý spojí občanov so svetom moderných technológií. Každý panel tejto konštrukcie, každé zasadnutie, alebo implementácia nového digitálneho nástroja, posúva náš štát bližšie k cieľu. Ako inžinieri tejto transformácie musíme zabezpečiť, aby bol tento most dostatočne pevný, aby odolal neustálym výzvam a zaistil spoľahlivú cestu pre každého občana.“

Bližšie informácie k Rade vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh sú k dispozícii na tomto odkaze.