Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Banskobystrickému kraju pomôže aj špeciálna podpora pre transformujúce sa regióny, pôjde o viac ako 56 miliónov eur

Aj regióny v Banskobystrickom kraji budú môcť napredovať vďaka novým eurofondom. Len v rámci integrovaných územných investícií budú môcť samostatne rozhodovať o sume takmer 328 miliónov eur. Ďalších viac ako 56 miliónov eur je z nových eurofondov pre Banskobystrický kraj vyčlenený z Fondu na spravodlivú transformáciu. Počas regionálneho dňa v Žiari nad Hronom to povedal minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši. Zároveň informoval o vzniku nového orgánu, ktorý podporí dialóg so samosprávou a efektívne využitie eurofondov.

„Plníme naše predvolebné sľuby, že nebudeme úradovať od stola, ale, naopak, budeme v priamom a osobnom kontakte s predstaviteľmi samospráv, regiónov a krajov. Žiadne rozhodnutia sa nebudú robiť bez diskusie, žiadne nové kompetencie nepribudnú samosprávam bez peňazí. To je naše heslo a sme v ňom konzistentní, čoho dôkazom sú naše pravidelné návštevy regiónov,“ vyhlásil minister investícií Richard Raši.

„Slovensko je krajinou, ktorá má najväčšie vnútroregionálne rozdiely spomedzi všetkých vyspelých krajín sveta. Najväčšou výzvou pre nás bude robiť všetko pre to, aby sme tieto enormné rozdiely odstránili. Práve vďaka slovenským mestám a obciam dokázalo Slovensko prežiť krízy posledných troch rokov – pandemickú, migračnú, ale aj energetickú. Som rád, že sa nám naozaj darí plniť náš prísľub a medzi vládou a samosprávou konečne vládne partnerstvo – na rozdiel od čias predchádzajúcich vlád, keď sa so samosprávou prestalo komunikovať,“ povedal predseda NR SR Peter Pellegrini, ktorý sa spolu s ministrom Rašim zúčastnil regionálneho dňa v okresoch Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica.

„Po východnom Slovensku sme sa dnes presunuli do Banskobystrického kraja. Pre jeho obyvateľov mám dobrú správu, že z nového eurofondového balíka dostanú ich regióny ešte čosi navyše. Práve Banskobystrický kraj je popri regióne hornej Nitry a Košickom kraji oprávnený čerpať aj prostriedky z Fondu na spravodlivú transformáciu. Pre tento kraj je vyčlenená suma viac ako 56 miliónov eur,“ dodal Raši.

Fond na spravodlivú transformáciu (FST) je špecifický balík z nových eurofondov v rámci Programu Slovensko, ktorý má pomôcť najviac dotknutým regiónom pri prechode na uhlíkovú neutralitu. V Banskobystrickom kraji môžu čerpať podporu z fondu regióny Banskej Štiavnice, Brezna, Rimavskej Soboty, Revúcej, Zvolena, Žarnovice a Žiaru nad Hronom. Doteraz boli z FST vyhlásené výzvy, ktoré sa týkajú aj žiadateľov v BBSK, v objeme 23,2 milióna eur. V priebehu roka 2024 sa z FST plánujú vyhlásiť výzvy v celkovom objeme 30,2 mil. eur.

„Ide napríklad o výzvy na skvalitnenie stredného odborného vzdelávania s dôrazom na prax, na podporu projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, ale aj projektov na podporu využívania geotermálnej energie či zvyšovania energetickej efektívnosti budov. Tieto špeciálne eurofondové prostriedky budú teda využité na projekty, ktoré pomôžu ľuďom lepšie sa uplatniť na pracovnom trhu, zlepšiť konkurencieschopnosť podnikateľského sektora a naštartovať regionálnu ekonomiku. Taktiež budú reflektovať aktuálne spoločenské výzvy spojené s klimatickou zmenou,“ spresnil minister investícií.

Predstaviteľom územnej samosprávy priblížil aj novelu zákona o verejnom obstarávaní z dielne MIRRI SR, ktorá okrem iného prinesie zjednodušenie postupu vo verejnom obstarávaní.

Zároveň ich informoval o ďalšej pripravovanej novinke, ktorou je Rada vlády Slovenskej republiky pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti Európskej únie. Pôjde o nový orgán, ktorý bude v súlade s programovým vyhlásením vlády slúžiť ako platforma na permanentný dialóg vlády so samosprávou k aktuálnym otázkam a výzvam v oblasti regionálneho rozvoja, ktoré sa dotýkajú prosperity všetkých typov území – mestských alebo  vidieckych oblastí.

„Naše ministerstvo je zodpovedné za podporu regionálneho rozvoja a zároveň za riadenie využívania zdrojov z Európskej únie. Už od svojho nástupu sme deklarovali snahu zvýšiť podporu regiónov, miest a obcí, a to aj prostredníctvom efektívnejšieho využívania eurofondov. Rada ako nový orgán bude jedným z nástrojov, ako to dosiahnuť,“ priblížil Richard Raši.

Rada bude mať 38 členov a  okrem ministrov v nej budú mať svoje zastúpenie aj predstavitelia územnej samosprávy. Lokálnu úroveň bude zastupovať predseda ZMOS a prezident Únie miest Slovenska, regionálna samospráva bude zastúpená prostredníctvom predsedu Združenia samosprávnych krajov SK8 a troch zvolených zástupcov vyšších územných celkov. K členom patria aj zástupcovia akademickej obce, zamestnávateľských združení a zväzov, ale tiež splnomocnenci vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, rómske komunity a národnostné menšiny.

„Toto je ďalšia forma permanentného dialógu o rozvoji regiónov. Spojíme miestny potenciál s možnosťami vlády na podporu rozvoja slovenských regiónov a zvyšovanie kvality života ich obyvateľov. Vďaka tomu, že v pôsobnosti Rady sa užšie prepája oblasť regionálneho rozvoja a eurofondov, sa budú môcť skĺbiť návrhy na riešenie štrukturálnych, ekonomických a sociálnych problémov,“ povedal štátny tajomník MIRRI SR Michal Kaliňák.

Na najbližšom rokovaní vlády plánuje minister Raši predložiť na schválenie návrh štatútu Rady, ktorej bude zároveň predsedom. Po schválení štatútu zvolá prvé zasadnutie. Rada bude zasadať spravidla raz za tri mesiace, prípadne podľa potrieb.

Návšteva regiónov je súčasťou záväzku MIRRI SR počúvať hlas miest, obcí a krajov a intenzívnejšie ich zapájať do diskusie o investíciách.