Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Iniciatíva Catching-up pomáha menej rozvinutým regiónom, ministerka Remišová pridáva peniaze na prípravu eurofondových projektov

Pre rozvoj regiónov a zvyšovanie kvality života ľudí je dôležité efektívne a rýchle využívanie eurofondov. Preto ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja (MIRRI SR) vyčlenilo z protikrízového balíka REACT-EU až 40 miliónov eur na kvalitnú prípravu projektov pre roky 2021-2027.

„Znižovanie regionálnych rozdielov je jednou z priorít nášho ministerstva. K tomu je, najmä pre tie slabšie rozvinuté regióny, potrebné kvalitné a rýchle realizovanie projektov z eurofondov. Aby to dokázali, ministerstvo bude výrazne podporovať prípravu projektov,“ uviedla dnes vicepremiérka Veronika Remišová po konferencii Catching-up, ktorú na Tálach zorganizoval Banskobystrický samosprávny kraj.

Iniciatívu Catching-up Regions (tzv. dobiehajúce regióny) finančne aj administratívne podporuje Európska komisia. Na Slovensku sa do nej zapojili Prešovský, Košický a Banskobystrický samosprávny kraj.

Ministerka Remišová na konferencii požiadala eurokomisárku pre reformy a súdržnosť Elisu Ferreira, aby Európska komisia pokračovala s touto podporou aj v rokoch 2022-2023, čím by pomohla týmto trom regiónom lepšie čerpať zdroje. EK financuje iniciatívu Catching-up Regions sumou 500-tisíc eur ročne.

MIRRI SR na podporou dobiehajúcich regiónov vytvorilo tím, ktorý bude svojím know-how podporovať projekty priamo v daných územiach. „Slovensko dlhodobo zápasilo a zápasí s nízkou kvalitou prípravy projektov. To postupne meníme cielenou podporou. Už dnes vidíme výsledky napríklad v prešovskom regióne v pokroku v stredoškolskom vzdelávaní, kde sú naplánované investície do pilotných škôl, ktoré budú lepšie prepájať vzdelávanie a odbornú prax, alebo pri vzniku geo-data portálu,“ vymenovala ministerka Remišová. V banskobystrickom regióne sa zase úspešne podarilo rozvinúť služby pre seniorov.

Vicepremiérka zároveň skonštatovala, že je neprijateľné, aby v prešovskom regióne nemalo takmer 20% obyvateľov prístup k pitnej vode. Preto MIRRI SR bude podporovať testovanie decentralizovaných riešení na zavedenie vody pre obce v náročnom teréne. Ministerka Remišová tiež poďakovala za spoluprácu expertom Svetovej banky, ktorí sú do prípravy projektov podporujúcich znižovanie zaostávania regiónov aktívne zapojení.

Cieľom európskej iniciatívy Catching-up Regions je pomáhať zaostávajúcim regiónom členských štátov, aby dohnali vyspelejšie regióny. Na to potrebujú v prvom rade analýzu svojich potrieb a následnú pomoc pri príprave cielených investícií do rozvojových projektov. MIRRI SR plnú úlohu koordinátora tejto iniciatívy na národnej úrovni. Na Slovensku sa do nej zapojili tri kraje – prešovský, košický a banskobystrický.

Tieto tzv. dobiehajúce regióny dlhodobo vykazujú nízke hodnoty HDP na obyvateľa, napríklad prešovský kraj dosahuje iba okolo 65 % priemeru. Tiež majú vysokú mieru nezamestnanosti, ktorá je v týchto regiónoch skoro dvakrát vyššia ako celoštátny priemer.