Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Minister Raši po eurofondovej vláde: Čerpanie v programovom období 2014 – 2020 bude z hľadiska histórie eurofondov na Slovensku rekordné

Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši dnes na eurofondovej vláde informoval o aktuálnom stave čerpania eurofondov z programového obdobia 2014 – 2020 a zároveň o stave, v akom sa nachádza nové programové obdobie 2021 – 2027.

„Dnešná vláda bola venovaná európskym peniazom, teda európskym štrukturálnym fondom a plánu obnovy. Prijímali sa opatrenia, aby sa nestalo to, čo sa dialo opakovane, že sa Slovensko dostane do problémov a musí na konci obdobia doháňať dočerpávanie finančných prostriedkov,“ povedal minister investícií Richard Raši.

Prvou časťou rokovania bola informácia o stave čerpania programového obdobia 2014 – 2020.

„Dovoľte mi, aby som konštatoval, že napriek kritickému stavu, ktorý sme zdedili pri nástupe novej vlády koncom októbra 2023, bude čerpanie finančných prostriedkov za obdobie 2014 – 2020 rekordné a bude sa blížiť k 100 %, hoci ešte finančné operácie medzi štátom a Európskou úniou stále prebiehajú. Už teraz sme vyčíslili čerpanie eurofondov na úrovni 106 %, pretože sa udiali neuveriteľné veci, keď pani Remišová o 20 % nadkontrahovala náš Integrovaný regionálny operačný program (IROP) bez toho, aby to bolo kryté európskymi peniazmi. Preto vláda koncom minulého roka musela použiť aj štátne zdroje, aby vedela oprávneným žiadateľom tieto peniaze vyplatiť,“ informoval Raši.

Po nástupe novej vlády bolo nevyčerpaných viac ako 3 miliardy eur. Aby sa prostriedky nemuseli vracať do Bruselu, museli sa niektoré zdroje realokovať a napríklad miliarda eur sa použila na opatrenia ako riešenie energokrízy.

Kritickým bodom spomedzi všetkých desiatich operačných programov z minulého programového obdobia je podľa ministra investícií Richarda Rašiho operačný program rozvoj vidieka. „Ak má byť niečo príkladom, ako sa to robiť nemá, tak je to práve program rozvoja vidieka, ktorý musí minúť do konca roka 2025 až 700 miliónov eur,“ uviedol.

Druhá časť dnešného rokovania vlády sa venovala novému programovému obdobiu na roky 2021 – 2027, teda Programu Slovensko.

„Program Slovensko začal 1.1.2021 a trvalo niekoľko mesiacov, kým bola podpísaná partnerská dohoda. Ale po takmer troch rokoch nového programového obdobia sme našli vyhlásených iba 27 výziev a čerpanie na nule. Od nástupu na rezort, teda od novembra 2023, sme vyhlásili 125 výziev v sume 4,37 miliárd eur, čo predstavuje nárast o takmer 35 %, teda 4,4 násobne viac ako do konca októbra minulého roka. Takisto sa podarilo znásobiť kontrahovanie o viac ako päťkrát, teraz je na úrovni 2,6 miliardy eur. Začalo sa konečne aj čerpať, máme prvých takmer 400 miliónov eur z Programu Slovensko vyčerpaných,“ prezradil šéf rezortu investícií.

Na rokovaní vlády sa diskutovalo aj o tom, aké opatrenia uviedlo ministerstvo investícií do praxe, aby sa kritická situácia s čerpaním eurofondov neopakovala. Rezort nastavil trojstupňovú úroveň riadenia programu, a to organizovaním pravidelných kľúčových riadiacich a koordinačných stretnutí so sprostredkovateľskými orgánmi na úrovni generálnych riaditeľov sekcií. Na mesačnej báze komunikujú štátni tajomníci a na dvojmesačnej báze zasadá eurofondová vláda.

Zároveň sa maximálne zintenzívnila spolupráca s regionálnymi aktérmi. Pravidelne, takmer každý týždeň, vedenie MIRRI SR vyráža na rezortné dni v regiónoch, na ktorých sa mestá, obce a kraje zapájajú do diskusie o investíciách. Rezort tiež založil Radu vlády pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti, ktorá vznikla ako podpora regiónov aj v otázkach, akými sú eurofondy.

„Samozrejme, zmenili sme aj zákon o verejnom obstarávaní preto, aby verejné obstarávanie nebolo brzdou pri čerpaní európskych a vôbec akýchkoľvek prostriedkov, ktoré k dispozícii naše regióny majú. Museli sme taktiež zmeniť zákon o štrukturálnych fondoch, pretože bol nastavený tak, že naše regióny, do ktorých smeruje takmer 2,5 miliardy eur, tieto prostriedky kvôli technickým prekážkam čerpať nemohli. V roku 2025 sa Slovenská republika zaviazala vyčerpať 1,5 miliardy eur, to znamená vyplatiť túto sumu za zhotovené projekty. V roku 2026 je to 2,1 miliardy eur, čiže do konca daného roka musíme vyplatiť na ukončené projekty 3,6 miliardy eur. Inak nám hrozí dekomitment a museli by sme tieto prostriedky vracať,“ zdôraznil minister Raši s tým, že práve preto je potrebné mať do konca tohto roka jednotlivými ministerstvami zakontrahovaných spolu 2,5 miliardy eur.

„Krátkou bilanciou nadviažem na vystúpenie pána ministra Rašiho. Pri nástupe na rezort sme povedali, že o eurofondoch bude rozhodovať územie. Je to tak. Povedali sme, že územie bude participovať na nastavovaní eurofondových výziev – je to tak. Povedali sme, že peniaze presunieme do regiónov a je to tak. Od 22. decembra minulého roka sa samosprávy vyjadrujú k výzvam, pripomienkujú ich a až následne sú vyhlasované. Praxou je už aj to, že do regiónov presúvame stále viac peňazí. Za osem mesiacov je vo výzvach v území už viac ako miliarda eur. Zvýšené limity vo verejných obstarávaniach, nové personálne obsadenie na úrovni rád partnerstva a kooperačných rád v rámci Vyšších územných celkov, novela zákona o eurofondoch, ale rovnako aj Mapa partnerstva. Toto sú všetko kroky, vďaka ktorým garantujeme stabilitu, predvídateľnosť a pripravenosť,“ dodal na záver štátny tajomník Michal Kaliňák.