Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Minister Raši po prvej eurofondovej vláde: Na dočerpanie starých eurofondov máme len mesiac, pri nových by sme si mali brať vzor od susedných štátov

Dnes rokovala prvá eurofondová vláda.

„Eurofondové vlády budeme organizovať pravidelne, a to raz mesačne. Okrem pravidelného monitoringu eurofondov sústredíme aj vysokú mieru kooperácie a koordinácie. Regionálny rozvoj chceme postaviť na odstraňovaní často zbytočných bariér, a preto sa v najbližšom období sústredíme na Mapu verejných investícií; zosúlaďovanie často nekoordinovaných výziev s rôznorodými podmienkami pre prijímateľov z rôznych investičných nástrojov a zjednotenie prístupu miestnej štátnej správy a to okresných úradov,” uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši.

Na prvej eurofondovej vláde dnes ministri zhodnotili čerpanie za programové obdobie 2014 – 2020. Z celkovej alokácie 14,5 miliárd eur je k 24. novembru vyčerpaných 12,56 miliárd – teda 86,58 %. „Zostáva stále vyčerpať ešte 1,95 miliardy eur. Keď si to rozmeníme na drobné, viac ako 533 miliónov eur pôjde na riešenie energokrízy, vyše 70 miliónov na riešenie utečeneckej krízy a viac ako miliarda na realizáciu zazmluvnených projektov,“ vymenoval minister Raši.

Minister Raši priniesol na eurofondové rokovania aj dobré správy. V spolupráci s Európskou komisiou sa podarilo zachrániť 450 miliónov eur – Európska komisia totiž schválila revíziu OP Kvalita životného prostredia. „Sumu 450 miliónov eur, ktorá sa síce mohla využiť na zlepšenie životného prostredia, likvidáciu skládok, vodovody, kanalizácie a podobné problémy, ktoré Slovensko roky trápia vďaka neschopnosti bývalého ministra Budaja, budeme môcť využiť aspoň  na riešenie energokrízy a preplatiť týmito peniazmi už vzniknuté výdavky štátu na pomoc domácnostiam s energiami. Žiaľ, toto opatrenie nás bude niečo stáť, do ochrany životného prostredia budeme musieť venovať z nových eurofondov, plánu obnovy a zo štátneho rozpočtu štvrť miliardy eur,“ dodal minister. Na eurofondovej vláde minister investícií Raši taktiež upozornil na riziko prepadnutia 63 miliónov eur z OP Rozvoj vidieka.

V novom programovom období 2021 – 2027 Slovensko výrazne zaostáva. Zatiaľ boli pre prijímateľov poskytnuté zálohové platby vo výške 57,53 miliónov eur, čo predstavuje len 0,46 % z celkovej alokácie. „Reálne čerpanie, ktoré sme zdedili tri roky po začiatku programového obdobia je, žiaľ, čistá nula. Pre porovnanie susednými krajinami – Maďarsko malo ku koncu augusta vyčerpaných 11 % pridelenej alokácie, Česká republika mala ku koncu októbru zazmluvnených 18,4% alokácie a príjemcom preplatených 936 miliónov eur – desaťkrát viac ako na Slovensku,“ zhodnotil minister investícií Raši.