Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Ministerka Remišová: Na nové miesta pre škôlkarov pôjde 13 miliónov eur

Nová výzva na zvyšovanie kapacít MŠ z regionálneho programu IROP

Pomáhame rodičom riešiť ich problémy! Situáciu s nedostatkom miest v materských školách pomôže zmierniť nová výzva z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Výzvu v objeme 13 miliónov eur predstavila ministerka investícií a regionálneho rozvoja Veronika Remišová. 

„Slovensko bojuje s demografickou krízou. Krajiny, ktoré túto krízu úspešne zvládajú, investujú najmä do prorodinnej infraštruktúry s cieľom uľahčiť rodičom rovnováhu medzi pracovným životom a starostlivosťou o deti. Vo volebnom programe strany Za ľudí sme mali aj právo na miesto v škôlke pre všetky deti. Tieto sľuby teraz napĺňame zmysluplnými investíciami do rozšírenia kapacít materských škôl. S nedostatkom miest v škôlkach bojujú mnohé mestá a obce. Je to vážny problém, ktorý dolieha na rodičov detí v predškolskom veku. Ak sa im nepodarí umiestniť deti v materskej škole, ktorých zriaďovateľom je mestská časť alebo obec, musia hľadať alternatívne a neraz aj finančne náročnejšie riešenia. Preto je podpora kapacít a modernizácia škôlok prioritou najnovšej výzvy z regionálneho operačného programu,“ povedala ministerka Remišová, ktorej rezort IROP riadi.

Výzva, ktorá bude vyhlásená o pár dní, bude určená pre zriaďovateľov všetkých typov škôlok – od verejných, súkromných až po cirkevné, a to vo všetkých krajoch s výnimkou bratislavského.

Žiadatelia môžu v rámci výzvy žiadať o podporu na: 

  • výstavbu nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania,
  • rozširovanie kapacít existujúcich škôlok prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou či zmenou dispozície objektov,
  • stavebno-technické úpravy existujúcich objektov s cieľom ich prispôsobenia pre potreby MŠ s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. môže ísť o prestavbu nevyužitých priestorov ZŠ),
  • stavebno-technické úpravy areálu vrátane detských ihrísk a športových zariadení pre deti,
  • obstaranie materiálno-technického vybavenia,
  • zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov.

Európske zdroje na výzvu vo výške 12 750 000 eur predstavujú 85% z celkových plánovaných finančných príspevkov. Doplnia ich prostriedky zo štátneho rozpočtu.

Celkové oprávnené výdavky na jedno miesto sú v prípade rozšírenia kapacít MŠ maximálne 8 950 eur (s DPH). Projekty na zlepšenie existujúcich kapacít škôlok môžu získať príspevok najviac vo výške 2 900 eur (s DPH) na jedno dieťa.

V aktuálnom programovom období sa na podporu zvyšovania kapacít materských škôl doteraz z IROP vyčlenilo takmer 65 miliónov eur pre 269 zariadení vo všetkých krajoch, vďaka čomu vzniklo 7 628 nových miest pre škôlkarov. Až 95% úspešných žiadateľov tvorili materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, nasledujú cirkevné a súkromné škôlky.

„Nedostatok miest v materských školách je dlhodobý problém pre množstvo mladých rodín. Od budúceho školského roka  budú musieť nastúpiť do škôlok všetci predškoláci vo veku 5 rokov, čo obmedzí možnosti prijímať mladšie deti, preto je budovanie kapacít škôlok o to viac dôležité. V podpore predškolských zariadení v regiónoch budeme naďalej pokračovať,“ dodala vicepremiérka Remišová.