Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Ministerka Remišová: Z programu cezhraničnej spolupráce pôjdu 3 milióny € na podporu kultúry, cyklotrás a vedy

Podpora kultúry, vedeckej spolupráce v oblasti životného prostredia či výstavba cyklotrás. Práve na takéto projekty budú smerovať 3 milióny eur cez Nástroj európskeho susedstva medzi Maďarskom, Slovenskom, Rumunskom a Ukrajinou (ENI CBC HU-SK-RO-UA). Tento program od októbra 2020 spravuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR). Jeho cieľom je posilniť cezhraničnú spoluprácu štátov Európskej únie s Ukrajinou.

„Rozvoj všetkých regiónov Slovenska je pre nás prioritou, ktorej venujeme mimoriadne veľkú pozornosť. Žiadny región by nemal byť menej rozvinutý, všade by mali mať ľudia rovnaké príležitosti a európsku kvalitu života. Európska únia preto aj prostredníctvom cezhraničných projektov podporuje rozvoj regiónov,“ uviedla vicepremiérka Veronika Remišová.

Tento raz pomôžu regiónu východného Slovenska schválené projekty z Nástroja európskeho susedstva. V tretej výzve v súčasnom programovom období predložili žiadatelia 119 projektov, z ktorých 30 získalo podporu. V desiatich z nich figurujú slovenskí prijímatelia.

„Jedným z cieľov regionálneho rozvoja je podpora turistického ruchu, ktorý prináša ľuďom prácu a do regiónov peniaze.  Slovensko má v oblasti turizmu veľa čo ponúknuť, žiaľ nie všade sa tento potenciál využíva naplno. Jedným zo zásadných predpokladov pre rozvoj turizmu je kvalitná infraštruktúra a práve do nej bude smerovať významná časť podpory z Nástroja európskeho susedstva,“ zdôraznila ministerka regionálneho rozvoja.

Finančnú podporu z EÚ dostanú napríklad mesto Veľký Šariš či obec Liptovská Teplička na spoluprácu v oblasti kultúry i na rozvoj cestovného ruchu. Pod Šarišským hradom vznikne v spolupráci s ukrajinským mestom Rakoshyno archeopark s oddychovou zónou, ktorý do regiónu priláka návštevníkov z blízkeho aj širšieho okolia. Na Liptove sa zasa stará hasičská zbrojnica premení na obecné múzeum, ktoré sa stane súčasťou „Cesty predkov“ do Maďarska a na Ukrajinu.

Eurofondy v Prešovskom kraji pomôžu aj so skvalitnením dopravnej infraštruktúry. Udržateľná doprava v rámci cyklotrasy „Poloniny Trail“ bude podporená sumou viac ako milión eur. Medzi schválenými projektami je tiež pokračovanie modernizácie ciest, ktoré vedú k hraničnému priechodu Ubľa-Malyj Bereznyj. Realizátorom tohto projektu je Prešovský samosprávny kraj spolu so Zakarpatskou oblasťou na Ukrajine.

Európske zdroje prispejú tiež k šíreniu osvety a k ochrane životného prostredia. Jedným z podporených je vzdelávací projekt Vihorlatskej hvezdárne, ktorý je zameraný na znižovanie svetelného smogu. V rámci neho bude s podporou EÚ vybudovaný v astronomickom observatóriu v Kolonickom sedle informačný pavilón vrátane teleskopov, meteostanice či  špeciálneho elektrického meracieho vozidla. Cez cezhraničný nástroj budú podporené tiež dva environmentálne projekty košických univerzít – Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) aj Technickej univerzity (TUKE). UPJŠ bude v rámci projektu „Životné prostredie pre budúcnosť“ vzdelávať žiakov základných škôl o enviro záťažiach. Projekt TUKE, realizovaný v spolupráci s inštitúciami z Maďarska, Rumunska a Ukrajiny, je zameraný na protipovodňový monitoring hrádzí na rieke Tisa a získal odporúčanie a podporu Stratégie EÚ pre dunajský región. Slovensko Dunajskej stratégii tento rok predsedá. Projekt okrem iného prispeje k naplneniu priorít a cieľov tejto nadregionálnej stratégie v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

Úspešným sa stal tiež projekt Slovenskej asociácie cystickej fibrózy. Tá v spolupráci s detskou nemocnicou v ukrajinskom meste Ivano-Frankivsk pomôže nakúpením špeciálnych prístrojov skvalitniť  život detí s touto zriedkavou chorobou. „O prínose cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou v oblasti zdravia svedčí aj fakt, že výsledky projektu z predošlého programového obdobia boli základom pre aplikovanie nových prístupov v liečbe tohto ochorenia na území celej Ukrajiny,“ vysvetlila vicepremiérka Remišová s tým, že toto je dôkaz, že cezhraničné projekty majú skutočne významný prínos.

Tretia výzva v rámci Nástroja európskeho susedstva bola poslednou v aktuálnom programovom období 2014 – 2020. Všetky štyri krajiny však už v spolupráci s Európskou komisiou pripravujú budúci program, ktorý bude naďalej prispievať k rozvoju regiónov. Zoznam schválených projektov z poslednej výzvy, ako aj všetky informácie o programe ENI CBC HU-SK-RO-UA, nájdu záujemcovia na stránke https://huskroua-cbc.eu/.

Zdroj foto: SACF, mesto Veľký Šariš, Vihorlatská hvezdáreň, Geoportál PSK, PSK