Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Ministerstvo investícií vytvára sieť Regionálnych centier, v ktorých sa žiadatelia o eurofondy a dotácie dozvedia všetko na jednom mieste

Do regiónov prinášame úplne novú úroveň služieb pre žiadateľov o eurofondy a dotácie. Vytvárame regionálne centrá, ktoré budú ponúkať lepšie a profesionálnejšie služby štátu pre občanov. Memorandum ku konceptu poradenských centier podpísal štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR  (MIRRI SR) Dušan Velič so zástupcami  ministerstva práce, ministerstva životného prostredia, ministerstva pôdohospodárstva, Úradu vlády SR a Úradu pre verejné obstarávanie.

„Dlhodobá prax, najmä v oblasti poradenstva k poskytovaniu eurofondov, či iným dotačným schémam, nebola nastavená efektívne. Rezortizmus, slabá prepojenosť, neprehľadnosť rôznych poradenských inštitúcií, ako aj nízka odbornosť personálu odradili od podania žiadosti nositeľov mnohých dobrých a prospešných nápadov pre rozvoj regiónov. Toto teraz meníme a zavádzame úplne nový koncept poradenských Regionálnych centier, v ktorých žiadatelia o podporu nájdu všetky potrebné informácie a služby na jednom mieste,“ povedal štátny tajomník MIRRI SR Velič.

Regionálne centrá budú fungovať ako miesto prvého kontaktu pre záujemcov o podporu z rôznych schém finančnej pomoci na nadnárodnej, národnej a regionálnej úrovni. Spoluúčasť partnerských inštitúcii je v tomto veľmi dôležitá, aj preto memorandum okrem MIRRI SR podpísali tiež minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan, minister životného prostredia Ján Budaj, minister práce Milan Krajniak, predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák a zástupca vedúceho Úradu vlády Pavol Kuljovský.  „Sme veľmi radi, že nás naši partneri v tomto veľkom kroku podporili a s ich pomocou sa nám podarilo našu víziu pretaviť do skutočnosti,“ uviedol Velič.

MIRRI SR ako riadiaci orgán vytvorí sieť siedmich Regionálnych centier so sídlom v krajských mestách – Trnave, Nitre, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach a Prešove. „S našimi partnerskými inštitúciami celkovo posielame do regiónov viac ako 200 odborníkov. Prvé regionálne centrum otvoríme už 9. septembra v Nitre,“  povedal štátny tajomník MIRRI SR.

Regionálne centrá sa stanú v novom programom období 2021 – 2027 hlavným kontaktným bodom pre všetky subjekty so záujmom o eurofondy, sieťovanie, vytváranie partnerstiev a publicitu. Výsledkom spolupráce bude väčšia šanca na rýchlejšie a efektívnejšie čerpanie prostriedkov z eurofondov i ďalších zdrojov. „V prvom rade chceme vytvoriť lepšie podmienky pre riešenie problémov, ktoré ľudí v regiónoch trápia. Sieť konzultačných centier pomôže priniesť do regiónov užitočné projekty, ktoré podporia lepší život ľudí, nové pracovné príležitosti s vyššou pridanou hodnotou, inovácie, rozvoj miestnej ekonomiky, cestovného ruchu a služieb,“ dodal Velič.