Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

MIRRI SR: Nástroje pre integrované územné investície sú schválené – regióny po prvý raz priamo rozhodnú o vyše 2 miliardách z eurofondov

O eurofondoch po novom nerozhoduje iba štát, ale aj regióny. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) uvoľnilo prostredníctvom novinky – integrovaných územných investícií pre samosprávy 2,13 miliardy eur z celkového 13-miliardového Programu Slovensko. Už v septembri vyhlásime prvé výzvy na riešenie konkrétnych problémov regiónov. Všetky plánované výzvy vychádzajú z Programu Slovensko a budú otvorené do vyčerpania zdrojov. Podrobný systém tejto podpory dnes schválil Monitorovací výbor Programu Slovensko.

„Okrem možnosti čerpať eurofondy z klasických výziev, ktoré tak ako doteraz vyhlasujú ministerstvá, rozhodujú regióny historicky po prvý raz prostredníctvom integrovaných územných investícií o vyše 2 miliardách eur. Znamená to, že návrhy na ciele eurofondovej podpory idú zdola, z obcí, miest a krajov. Prvé výzvy vyhlásime v septembri a zamerajú sa na modernizáciu ciest II. a III. triedy, základných škôl a podporia aj projekty mesta Trenčín v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry. Som rád, že nový a regiónom bližší systém eurofondovej podpory, ktorý naše ministerstvo pripravovalo vo vzájomnom dialógu s regiónmi dva roky, sa v najbližších týždňoch stane realitou,“ uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Peter Balík.

„Do vedenia regionálneho rozvoja na MIRRI som prišla s jasnými cieľmi a jedným z nich bolo čo najrýchlejšie naštartovanie integrovaných územných investícií. Eurofondy šité priamo na mieru potrebám regiónov fungujú v mnohých krajinách Európskej únie. My sme sa inšpirovali úspešnými príkladmi zo zahraničia a vytvorili systém založený na dôvere a zodpovednosti, v ktorom štát zveruje rozhodovanie o časti eurofondov do rúk partnerov z regiónov. Ich zástupcovia totiž najlepšie vedia, čo by chceli s podporou európskych zdrojov zlepšiť. Novinkou je tiež väčšia flexibilita využitia európskych zdrojov – regióny si samé určia kedy a na aké projekty investujú pridelené eurofondy a štát dohliadne iba na to, aby projekty spĺňali pravidlá Európskej komisie,“ uviedla štátna tajomníčka MIRRI SR pre regionálny rozvoj Barbora Lukáčová.

O integrovaných územných investíciách rozhodujú vo všetkých ôsmich krajoch Rady partnerstva. Za daný kraj združujú zástupcov samosprávy, štátnej správy a sociálno – ekonomických partnerov, ako sú mimovládne organizácie, podnikatelia či cirkvi. Spomínaných osem rád partnerstva má z Programu Slovensko vyčlenených približne 1,5 miliardy eur. Tieto zdroje sú určené na priority definované v Programe Slovensko a tiež na projekt Európske hlavné mesto kultúry – Trenčín. Na regionálnej úrovni každého kraja si partneri strategicky dohodli, koľko prostriedkov a na aké typy projektov sa investuje. To si po novom územie určuje samé, a to v integrovaných územných stratégiách. Tie obsahujú hlavné ciele budúceho rozvoja územia, podľa ktorých vzniknú konkrétne projekty.

O zvyšných približne 650 miliónoch eur na integrované územné investície rozhodnú Kooperačné rady území udržateľného mestského rozvoja (UMR). Kooperačných rád UMR je 18 a zastrešujú potreby obcí okolo najväčších miest Slovenska. Nie sú súčasťou a ani podriadené krajským radám partnerstva. O využití eurofondov rozhodne každá kooperačná rada UMR vopred obdobným systémom ako krajské rady partnerstva. Zámery podpory taktiež vychádzajú z priorít definovaných v Programe Slovensko a tiež na projekt Európske hlavné mesto kultúry – Trenčín. Objem eurofondov, o ktorých rozhodnú kooperačné rady, záleží od veľkosti populácie územia a pohybuje sa od 20 miliónov eur až po približne 120 miliónov eur pre UMR mesta Košice.

Na Slovensku je v súčasnosti 18 území udržateľného mestského rozvoja: Bratislava; Košice; Prešov; Nitra; Žilina; Martin; Trenčín; Banská Bystrica – Zvolen; Trnava; Ružomberok – Liptovský Mikuláš; Michalovce; Poprad – Svit – Kežmarok; Humenné; Lučenec; Rimavská Sobota; Levice; Nové Zámky a Prievidza – Nováky.

„Spoločným cieľom integrovaných územných investícií je podporiť spoluprácu územných partnerov v prospech čo najefektívnejšieho využitia európskych zdrojov na rozvoj a vyššiu kvalitu života obyvateľov regiónov. Všetky výzvy na integrované územné investície plánujeme vyhlásiť do konca tohto roka, aby pozitívny dopad eurofondov na svoj život pocítil každý občan v bežnom živote,“ dodal minister investícií a regionálneho rozvoja Peter Balík.

V novom programovom období je pre Slovensko z európskych fondov v rámci nového Programu Slovensko vyčlenená suma 12,59 miliardy eur. Najvyššia alokácia je určená na zelené a klimatické ciele a zvýšenie energetickej bezpečnosti (4,2 miliardy eur). Na zamestnanosť, kvalitné vzdelávanie a fungujúce sociálne služby pôjde 3,3 miliardy eur. Na rozvoj inteligentnej a bezpečnej dopravy sú určené 2 miliardy eur. Do vedy, výskumu, inovácií a digitalizácie sa investuje 1,9 miliardy eur. Rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva či turizmu podporí 400 miliónov eur. Fond na spravodlivú transformáciu vo výške 441 mil. eur podporí prechod regiónov k zelenšej ekonomike a pomôže im prekonať dopady uzatvorenia uhoľných baní a dekarbonizácie priemyslu.