Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Nové eurofondy prinášajú nové príležitosti – aj v Trenčíne sme predstavili Program Slovensko a jeho investičné možnosti pre regióny

Ministerstvo investícií pokračuje v krajských konferenciách Tvoríme lepšie Slovensko

Nové eurofondy znamenajú pre regióny obrovskú šancu. Ich súčasťou je v rámci Programu Slovensko totiž aj samostatná, vyše 2-miliardová obálka, o ktorej rozhodnú priamo regióny. Na konferencii Tvoríme lepšie Slovensko v Trenčíne to zdôraznil minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Peter Balík. Zástupcov kraja, miest a obcí tiež vyzval na dočerpanie zazmluvnených eurofondov z dobiehajúceho obdobia.

„Nové eurofondy z Programu Slovensko prinášajú nielen jednotné pravidlá a menej byrokracie, ale aj úplne novú šancu pre regióny. Z celkovej takmer 13-miliardovej obálky budú o vyše 2 miliardách rozhodovať priamo regióny, a to v rámci integrovaných územných investícií. V praxi si tak priamo regióny určia priority, na ktoré využijú svoju eurofondovú obálku,“ povedal minister Balík.

O integrovaných územných investíciách v každom kraji rozhodujú Rady partnerstva, ktoré združujú zástupcov samospráv, štátnej správy, socioekonomických partnerov (mimovládnych organizácií, podnikateľov či cirkví) ako aj zástupcov území udržateľného mestského rozvoja (UMR). Z takmer 13-miliardového Programu Slovensko môžu regióny v rámci integrovaných územných investícií rozhodovať o 2,13 miliarde eur. Konkrétne pre celý región Trenčianskeho kraja je v rámci územného rozvoja vyčlenených z nových eurofondov 177,25 milióna eur. Ďalších 34,3 milióna eur pôjde mestu Trenčín na Európske hlavné mesto kultúry 2026. Navyše kraj, resp. región horná Nitra získa z nových eurofondov, konkrétne z Fondu na spravodlivú transformáciu podporu na riešenie dôsledkov ukončenia ťažby a spaľovania uhlia po roku 2023. Z celkového objemu fondu 441 miliónov eur je takmer 226 miliónov eur adresovaných hornej Nitre.

Cieľom každej konferencie Tvoríme lepšie Slovensko, ktoré Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a investícií SR (MIRRI SR) organizuje postupne v krajských mestách, je samosprávam a aktérom v území predstaviť plán výziev z nových eurofondov.

Najviac z celkovej takmer 13-miliardovej obálky Programu Slovensko ide na zelené a klimatické ciele a zvýšenie energetickej bezpečnosti (4,2 miliardy eur). Na zamestnanosť, kvalitné vzdelávanie a fungujúce sociálne služby pôjde 3,3 miliardy eur. Na rozvoj inteligentnej a bezpečnej dopravy, napríklad aj na opravy ciest I., II. a III. triedy a rozvoj železníc, sú určené 2 miliardy eur. Do vedy, výskumu, inovácií a digitalizácie sa investuje 1,9 miliardy eur. Rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva či turizmu podporí 400 miliónov eur. Už v tomto roku sa z Programu Slovensko plánujú výzvy za vyše 5 miliárd eur, pričom prvé sa vyhlásia už v najbližších týždňoch.

„Naším cieľom je uľahčiť samosprávam, ale aj ďalším žiadateľom, cestu k eurofondom či dotáciám. Potrebnú pomoc im poskytnú naši odborníci v Regionálnych centrách, ktoré zriadilo naše ministerstvo v spolupráci s ďalšími rezortmi a úradmi, ako aj Úradom vlády SR v každom krajskom meste,“ upozornil predstaviteľov samospráv minister Balík. Dodal, že za prvé mesiace existencie regionálnych centier odborníci z MIRRI SR a z ďalších ministerstiev poskytli záujemcom viac ako 3 000 bezplatných konzultácií.

Dôležitou témou v Trenčíne bolo dobiehajúce programové obdobie. Samosprávy oceňujú najnovšiu pomoc MIRRI SR v súvislosti s ich nákladmi na prijatie utečencov z Ukrajiny. Z výzvy za 127 miliónov eur môže získať financie až 1 500 miest a obcí evidovaných ministerstvom vnútra. V Trenčianskom kraji má na túto finančnú podporu nárok 150 obcí, ktoré spolu získajú takmer 11 miliónov eur. Minister Peter Balík zároveň vyzval samosprávy, aby využili všetky zazmluvnené eurofondy a svoje projekty zrealizovali do konca roka tak, ako sa zaviazali v zmluve.

Pre Trenčiansky kraj je dôležitá aj cezhraničná spolupráca podporovaná z eurofondov, konkrétne z programu Interreg Slovensko – Česko. V uplynulom programovom období sa z Interreg SK-CZ v kraji podporilo 35 projektov. Vybudovalo alebo zmodernizovalo sa vyše 37 kilometrov cyklotrás a pomohlo sa obnoviť 15 pamiatok, medzi nimi aj časť Trenčianskeho hradu. V novom programovom období sú už vyhlásené prvé tri výzvy. Podporia riešenia následkov klimatickej zmeny, starostlivosť o pamiatky a rozvoj turizmu, ako aj spoluprácu inštitúcií na oboch stranách hranice.