Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

OZNAM: Spustili sme prvú výzvu Programu dunajského regiónu pre obdobie 2021-2027

Sme radi, že môžeme potenciálnym uchádzačom oznámiť, že prvé kolo prvej výzvy Programu dunajského regiónu v období 2021-2027 bola oficiálne spustená 29. septembra 2022 a potrvá do 21. novembra 2022. Uchádzači môžu predkladať svoje projektové návrhy vo všetkých prioritách a špecifických cieľoch okrem cieľa 4.1, ktorý je špecificky zameraný na podporu implementácie dunajskej stratégie. Na implementáciu projektov prvej výzvy je vyčlenených vyše 91 miliónov eur. V prvom kole výzvy žiadatelia predkladajú zjednodušené žiadosti v oblastiach, ako sú inovácie, obnoviteľné zdroje energie, adaptácia na zmenu klímy, ochrana životného prostredia, inkluzívne trhy práce a podobne. Úspešné projektové návrhy postúpia do druhého kola, v rámci ktorého sa budú predkladať už kompletné projektové žiadosti, čo sa očakáva v priebehu budúceho roka.

Bližšie informácie možno získať na stránkach Programu dunajského regiónu https://www.interreg-danube.eu/about-dtp/new-funding-2021-2027/how-to-apply/first-call.