Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Slovenskú obec Vrbovka a maďarský Őrhalom spojí nový most, obyvatelia ušetria obchádzkou 25 km

Štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Dušan Velič spolu s ministrom zahraničných vecí a obchodu Maďarska Péterom Szijjártóm dnes symbolickým uložením časovej schránky odštartovali výstavbu mosta medzi obcami Vrbovka a Őrhalom.

„Vytvorením tohto nového cestného spojenia sa otvoria širšie možnosti cezhraničného toku pracovnej sily a posilní sa vzájomná spolupráca, ktorej výsledným efektom bude rozvoj regiónov na oboch stranách hranice v ekonomickej, kultúrnej, sociálnej, ale aj inštitucionálnej oblasti. V konečnom dôsledku tak dôjde k skvalitneniu života obyvateľov na oboch stranách hranice,“ zdôraznil štátny tajomník Dušan Velič.

Záujem Slovenska a Maďarska o stavanie mostov tak podľa neho neostáva len v obraznej rovine, ale tieto vzájomné snahy sú zhmotnené v konkrétnych objektoch, akým bude aj nový most spájajúci obce Vrbovka a Őrhalom.

Napriek tomu, že obce sú od seba vzdialené do 1,5 km, najbližšou možnosťou prekročenia hranice je v súčasnosti hraničný priechod s obchádzkou zhruba 20 – 25 km. Obmedzuje to možnosti cezhraničnej mobility pracovnej sily a efektívnej teritoriálnej spolupráce a súčasne aj konkurencieschopnosť slovensko-maďarského pohraničného regiónu.

Investícia okrem jednopoľového cestného mosta s rozpätím 31 m zahŕňa aj novostavbu cestnej komunikácie s chodníkom v dĺžke 40 m, obnovu cesty, ktorá vedie k mostu v rozsahu takmer 360 m, a vybudovanie oddychovej plochy v blízkosti mosta. Výstavba je realizovaná v rámci tzv. „Teritoriálneho akčného plánu zamestnanosti (TAPE)“ programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-HU.

Cieľom projektu je zlepšenie priameho cezhraničného spojenia medzi obcami prostredníctvom výstavby mosta cez rieku Ipeľ. Celkový rozpočet projektu je 3 049 907 €, z tejto sumy bude 2 592 421 € financovaných z fondu ERDF.

V marci 2014 bolo na úrovni predsedov vlád Slovenskej republiky a Maďarska podpísané Memorandum o podpore komplexného rozvoja verejných komunikácií prekračujúcich spoločnú štátnu hranicu Slovenskej republiky a Maďarska v programovom období 2014 – 2020.

V prílohe tohto memoranda je uvedených 64 navrhovaných nových hraničných priechodov medzi Slovenskou republikou a Maďarskom. Zmluvné strany sa dohodli na spoločnom vybudovaní najmenej 25 nových vzájomne prepojených verejných komunikácií z uvedených 64 projektov v programovom období EÚ 2014 – 2020 prostredníctvom financovania z programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko, ako aj z ďalších operačných programov a fondov.

Vytvorením nového cezhraničného cestného prepojenia dôjde k zníženiu času potrebného na prepravu aj k zníženiu dopravných nákladov. Zároveň sa vyrieši lokálna dopravná izolovanosť obce Vrbovka, ktorá je aktuálne koncovou obcou. Zároveň sa otvoria nové možnosti cezhraničného toku pracovnej sily, posilnenia hospodárskej, kultúrnej, spoločenskej a inštitucionálnej spolupráce s cieľom spoločného rozvoja aj doteraz nevyužitého prírodného, historického a kultúrneho bohatstva územia.