Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Spájame sily s Českom, aby eurofondová podpora pre naše regióny, mestá a vidiek pokračovala aj po roku 2027

Stojíme pevne pri sebe. Dnes sa v Bratislave koná stretnutie zástupcov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR s kolegami spoza rieky Morava. Hlavnou témou bilaterálnej konzultácie s expertami z Ministerstva pro místní rozvoj ČR je politika súdržnosti po roku 2027.

S Českou republikou nás okrem spoločnej, vyše 70-ročnej histórie spájajú aj nadštandardné vzťahy a silné zväzky medzi ľuďmi, ktorí žijú na oboch stranách našej spoločnej hranice. A okrem toho aj chuť posúvať naše krajiny dopredu, smerom k lepšej budúcnosti. A to napríklad efektívnym využívaním nástrojov politiky súdržnosti – politiky Európskej únie na pomoc a podporu celkového harmonického rozvoja členských štátov a regiónov. Jej cieľom je posilňovať hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť pomocou zmenšovania rozvojových rozdielov medzi regiónmi.

Aj preto experti z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zorganizovali v Bratislave neformálnu, no dôležitú diskusiu. Spolu s kolegami z Ministerstva pro místní rozvoj ČR si vymieňajú cenné poznatky ohľadom budúcej podpory politiky súdržnosti Európskej únie, z ktorej obe krajiny a ich regióny využívajú podporu prostredníctvom eurofondov.

Diskutujú o budúcej úlohe politiky súdržnosti v kontexte rozvoja regiónov, ako aj o využití skúseností a prínosov realizácie Plánu obnovy pre budúcu politiku súdržnosti a v neposlednom rade o efektívnom využívaní finančných nástrojov. Slovenská a česká strana si zároveň vymenia informácie o procese národných konzultácií k eurofondom po roku 2027, ktoré budú na Slovensku prebiehať v tomto roku.

Česká republika je našim najbližším spojencom v európskej diskusii o budúcom nastavovaní hlavnej investičnej politiky Európskej Únie. Našou snahou je spájať sily, aby naše regióny, mestá a obce mohli využívať eurofondy aj po roku 2027.  V máji sa v Prahe stretnú ministri zodpovední za politiku súdržnosti EÚ z 11 krajín, aby podpísali k tejto dôležitej téme spoločné vyhlásenie.