Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Štátny tajomník Velič: Pomáhame rodičom aj samosprávam – po celom Slovensku sme podporili až 204 000 miest pre žiakov základných škôl

Len v Bratislavskom kraji vzniklo vďaka špeciálnej výzve 4 265 nových miest pre deti v ZŠ

Pomáhame rodičom a samosprávam riešiť problém s nedostatkom miest pre deti v základných školách. Z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) sme v dobiehajúcom programovom období podporili 204 000 miest pre žiakov po celom Slovensku. Na modernejšie, kvalitnejšie a dostupnejšie základné školy pre všetkých išlo spolu takmer 110 miliónov eur. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) navyše minulý rok vypísalo historicky prvú výzvu, špeciálne určenú pre ZŠ v Bratislavskom kraji, kde bol nedostatok miest pre deti najvypuklejší.

 „S nedostatkom miest pre deti v základných školách majú problém najmä väčšie mestá. Rodičom, ktorí nenájdu miesto pre svoje deti v blízkosti bydliska, nezostáva nič iné, ako voziť deti aj desiatky kilometrov do školy inde. Stresuje a zaťažuje to deti, rodičov aj ich rodinné financie. Na mnohých školách, kde je nápor najvýraznejší, dokonca hrozila dvojzmenná prevádzka. Som rada, že teraz, pred začiatkom nového školského roka môžem konštatovať, že vďaka eurofondom sme po celom Slovensku podporili desiatky tisíc nových miest pre školákov a pomohli im vytvoriť kvalitné a moderné zázemie pre vzdelávanie,“ vyhlásila vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová.

 V programovom období 2014 – 2020 išlo z programu IROP na podporu základných škôl v regiónoch takmer 110 miliónov eur. Eurofondy pomohli pri rozširovaní kapacít ZŠ, ale investície tiež smerovali do stavebných úprav budov, zatepľovania, vybavenia odborných a jazykových učební či knižníc. Doteraz sa takto podarilo zlepšiť študijné podmienky v 589 základných školách po celom Slovensku, pričom bolo podporených až 204 000 miest pre žiakov.

 „Pre Bratislavský kraj, kde je problém s nedostatkom miest pre žiakov na základných školách dlhodobo najvypuklejší, sme dokonca vypísali špeciálnu výzvu. Záujem bol obrovský, a preto sme pôvodný balík podpory zdvojnásobili až na takmer 63 miliónov eur. Výsledkom je, že spolu 11 škôl v mestských častiach Bratislavy a 15 škôl v obciach a mestách kraja rozšíri svoje kapacity, vybuduje nové triedy, zmodernizuje svoje budovy a zlepší podmienky pre žiakov. Spolu vznikne až 4 265 nových miest pre školákov, zrenovujeme 23 škôl a postavíme 5 nových školských budov,“ uviedol štátny tajomník MIRRI SR Dušan Velič.

Okrem rozširovania kapacít škôl sú dôležitou súčasťou podporených projektov v Bratislavskom kraji investície do vybudovania odborných učební a školskej infraštruktúry. Vznikajú nové kuchyne, jedálne, telocvične aj vonkajšie športoviská.

„Zaviedli sme aj nový koncept SMART škôl, teda takých škôl, ktoré sú nielen miestom vzdelávania žiakov, ale aj kultúry, športu a voľnočasových aktivít pre všetkých obyvateľov zo širokého okolia. Takáto škola slúži nielen žiakom, ale celej komunite. SMART škola obyvateľom po skončení vyučovania umožní napríklad využívať športoviská, telocvične či učebne, ktoré poskytuje na rôzne kultúrne alebo vzdelávacie akcie, kuchyňa spolupracuje s inými verejnými zariadeniami v obci, prípadne ponúka možnosť stravovania miestnym seniorom,“ upozornil Velič.

„Našou prioritou je zvyšovanie kvality školstva a tiež chceme pomôcť rodičom lepšie skĺbiť ich rodinný a pracovný život. Dostupnosť a kvalita základných škôl sú z tohto pohľadu jedným z kľúčových faktorov. Do kvalitného vzdelávania vo všetkých regiónoch Slovenska budeme investovať aj z nových eurofondov, kde je na to prierezovo vyčlenených 609 miliónov eur,“ dodala vicepremiérka Remišová.

 

Počet podporených projektov ZŠ podľa krajov:

103 projektov – Prešovský kraj

97 projektov – Žilinský kraj

83 projektov –  Bratislavský kraj

74 projektov – Trenčiansky kraj

66 projektov – Nitriansky kraj

58 projektov – Košický kraj

58 projektov – Banskobystrický kraj

50 projektov – Trnavský kraj