Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Vicepremiérka Remišová: Budujeme dobré vzťahy so susedmi – na projekty cezhraničnej spolupráce s Maďarskom pôjde z nového programu Interreg 161 miliónov eur

Dobré vzťahy a spolupráca so susedmi sú pre Slovensko prioritou. Európska komisia schválila ďalší program cezhraničnej spolupráce na nové programové obdobie. Z rozpočtu programu Interreg Maďarsko – Slovensko vo výške 161 miliónov eur podporíme projekty, ktoré zvýšia kvalitu života v pohraničí a zlepšia susedskú spoluprácu medzi ľuďmi na oboch stranách hranice.

„Eurofondové programy Interreg sú veľmi užitočným a osvedčeným nástrojom, ktorého cieľom je zlepšovať a upevňovať susedské vzťahy Slovenska s okolitými krajinami. Prvá výzva z programu cezhraničnej spolupráce s Maďarskom bude vyhlásená už začiatkom budúceho roka a podporíme z nej projekty na ochranu prírodného bohatstva v pohraničí a zelené riešenia, ktoré zmiernia dopady klimatickej zmeny. Ďalšie výzvy zas pomôžu spoločnému rozvoju nášho kultúrneho a historického dedičstva. Ľudia na oboch stránach hranice majú po generácie spoločné dejiny, tradície, kultúru a aj zodpovednosť za ich uchovanie pre budúce generácie. Práve tomu pomôžu aj financie zo 161-miliónového rozpočtu programu Interreg. Našim cieľom je podporiť všetky kvalitné projekty, ktoré zlepšia život v pohraničí a pomôžu ľuďom,” uviedla vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová.

Cieľom programu Interreg HU – SK je vytvárať priaznivé podmienky pre lepšie cezhraničné väzby a zvýšiť atraktívnosť prihraničného regiónu pre jeho obyvateľov i návštevníkov.

Pre programové obdobie 2021 – 2027 sú určené tri najdôležitejšie oblasti spolupráce medzi Slovenskom a Maďarskom:

  1. Zelená spolupráca
  2. Sociálna spolupráca
  3. Inštitucionálna spolupráca

„Program Interreg s Maďarskom pomáha spájať ľudí v pohraničí a budovať dobré vzťahy s našimi susedmi, bez ktorých nie je možné rozvíjať porozumenie a spoluprácu ani na medzinárodnej úrovni. Symbolickým potvrdením tejto dôležitej úlohy programu sú štyri mosty, ktoré sa už budujú vďaka podpore z programu. Mosty do budúcna výrazne uľahčia život miestnym obyvateľom, podporia aj miestnu ekonomiku a rozvoj turizmu,“ dodala ministerka Remišová.

Konkrétne sa aktuálne stavajú tri cestné mosty, a to medzi obcami Chľaba na slovenskej strane a Ipolydamásd na maďarskej strane, tiež medzi obcami Ipeľské predmostie a Drégelypalánk a medzi Vrbovkou a Őrhalomom. Štvrtým bude cyklomost medzi Dobrohošťou a Dunakiliti.

Do programového územia Interreg HU – SK, patrí na slovenskej strane päť krajov: bratislavský, trnavský, nitriansky, banskobystrický a košický. Na maďarskej strane pozostáva zo žúp Budapešť, Pešť, Komárom – Esztergom, Győr – Moson – Sopron, Borsod – Abaúj – Zemplén, Heves, Nógrád a Szabolcs-Szatmár – Bereg.

Interreg HU – SK je po programe spolupráce s Českom a Poľskom už tretím programom, ktorý nám schválila Európska komisia. Zároveň bol schválený aj program NEXT Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina a posledný sa očakáva Interreg Slovensko – Rakúsko.

V programovom období 2014 – 2020 sa vďaka cezhraničnej spolupráci Slovenska a Maďarska zrealizovalo alebo ešte stále realizuje 165 väčších projektov a 274 mikroprojektov.

Unikátny príklad spolupráce v zdravotníctve priniesol projekt RoRehab venovaný rehabilitácii pacientov po mozgovej príhode. Zapojené zdravotnícke zariadenia získali robotické prístroje na tento typ rehabilitácie.

Vďaka ďalšiemu projektu – Mlynárstvo – zabudnuté remeslo našich predkov – sa v pohraničí obnovia historické vodné mlyny na Dunaji.

Zaujímavý je tiež projekt WINE_LAB venovaný podpore zamestnanosti a rozvoju podnikania vo vinohradníctve v Mužle a v Kesztölci.