Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Vicepremiérka Remišová hodnotí rok 2021 v eurofondoch: Vďaka piatim balíčkom opatrení sme výrazne zlepšili čerpanie, zdravotníctvu v boji s COVID-19 pomáhajú stovky miliónov presunuté z eurofondov

Oblasť eurofondov prešla v roku 2021 zásadnými zmenami. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) zaviedlo v eurofondoch päť antibyrokratických balíčkov, vďaka čomu Slovensko v čerpaní poskočilo v európskom rebríčku o šesť miest. V tomto roku, rovnako ako vlani, tak neprepadne ani jedno euro z najväčších operačných programov.

„V roku 2021 sme pokračovali v upratovaní v eurofondoch, aby sme zásadným spôsobom zlepšili čerpanie a eurofondy účinne pomáhali Slovensku. Kým za prvých šesť rokov tohto programového obdobia predchádzajúce vlády dokázali využiť len necelú tretinu z 15,3 miliardy eur, od nástupu našej vlády v marci 2020 do polovice decembra 2021 sme čerpanie zlepšili o vyše 3 miliardy eur. Vyčerpaných je takmer 50 % z celkovej aktuálnej sumy,“ uviedla vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová.

Na zmiernenie dopadov pandémie sa MIRRI SR ďalej podarilo vyrokovať s Európskou komisiou dodatočné zdroje z protikrízového balíka REACT-EU vo výške viac ako 745 miliónov eur. Prvú časť 615 miliónov eur sme už dostali a zvyšok príde na budúci rok.

Stále zvádzame boj o to, aby každé euro, ktoré Slovensko dostalo z eurofondov, bolo využité zmysluplne a v prospech občanov. Nie je to ľahké, aj vzhľadom na minulosť, ale aj na skutočnosť, že zodpovednosť v tomto smere majú všetky ministerstvá, sprostredkovateľské orgány a v neposlednom rade samotní prijímatelia. Dobrou správou je, že tak ako v roku 2020 ani za rok 2021 neprepadne Slovensku jediné euro z Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka,“ zdôraznila Remišová.

Od marca 2020 sa Slovensko v čerpaní eurofondov výrazne zlepšilo a v rebríčku porovnávajúcom čerpanie medzi krajinami EÚ sme poskočili o šesť priečok – z 27. na 21. miesto. „Spoločným cieľom vlády je, aby sme do konca roku 2023 využili všetky zostávajúce eurofondy, aby tieto peniaze pomáhali zlepšovať život ľudí na Slovensku, a aby boli využité zmysluplne. Z tejto témy sa stala premiérska téma a všetky rezorty sa musia riadiť plánom, ku ktorému sa zaviazala vláda,“ zdôraznila vicepremiérka.

Kabinet na návrh vicepremiérky Remišovej v apríli zaviedol nový systém pre krízový manažment eurofondov. Dotknuté rezorty na mesačnej báze musia informovať o pokroku, ktorý dosiahli v implementácii a plnení odporúčaných plánov čerpania jednotlivých operačných programov. Cieľom je zabezpečiť zazmluvnenie 90 % alokácie do konca roka 2021 a 100 % alokácie vrátane protikrízového balíka REACT-EU do konca roka 2022.

Od marca 2020 ministerstvo investícií zaviedlo už päť antibyrokratických balíčkov v riadení eurofondov, súčasťou prijatých opatrení je aj novela zákona 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov (zákon č. 202/2021 Z. z.), ktorú do parlamentu predložila vicepremiérka Remišová a do platnosti vstúpila 15. júna.

Aktualizácia systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov priniesla výrazné zjednodušenia pre žiadateľov, prijímateľov aj poskytovateľov, teda riadiace a sprostredkovateľské orgány. Medzi novinkami sú napríklad:

  • úplná elektronická komunikácia
  • zrušenie povinnosti predkladania mimoriadnych monitorovacích správ, ak sa nezačali realizovať aktivity projektu
  • výrazná redukcia počtu podmienok poskytnutia príspevku
  • zverejňovanie najčastejších zistení kontrolných orgánov, ktoré pomôže žiadateľom vyvarovať sa chýb
  • pomocou pre žiadateľov je nová Jednotná príručka k verejnému obstarávaniu, ktorá zjednocuje pravidlá verejného obstarávania pre všetky OP

„Zjednodušenia, ktoré sme zaviedli, znamenajú menej byrokracie, menej byrokracie znamená menej korupcie. Eurofondy musia slúžiť v prvom rade ľuďom na zlepšenie kvality života, podporu pracovných miest, na obnovu škôl, na nemocnice, zdravšie životné prostredie. Obnova Slovenska po kríze je veľmi dôležitá a robím všetko preto, aby nám k tomu pomohli aj dobre spravované eurofondy,“ zdôraznila Remišová.

Aj v roku 2021 značná časť eurofondov smerovala na boj s pandémiou a zmiernenie dopadov koronakrízy. Už vlani sa ministerke Remišovej podarilo vyrokovať presun 1,1 miliardy eur z eurofondov na podporu najviac zasiahnutým oblastí – zdravotníctva, školstva, zamestnanosti a tiež na rozvoj regiónov. Z celkového objemu eurofondových „koronavýziev“ bolo k 17. decembru 2021 vyčerpaných už 797 miliónov eur.

Eurofondy smerovali konkrétne do podpory:

  • udržania zamestnanosti (kurzarbeit): 410,3 mil. eur
  • zdravotníckeho systému: 204,3 mil. eur
  • mikro, malých a stredných podnikov: 330,2 mil. eur
  • zložiek integrovaného záchranného systému: 51 mil. eur
  • iných opatrení: 109,3 mil. eur

V rámci výziev pre zdravotníctvo na podporu prevencie, diagnostiky, liečby a doliečovania COVID-19 získalo 51 projektov podporu v celkovej výške takmer 79 miliónov eur. Vďaka nej sa nakúpilo napríklad 1,7 milióna vakcinačných dávok, 439 pľúcnych ventilátorov, sanitky…

V roku 2021 ministerstvo investícií odštartovalo najväčšiu reformu v eurofondoch v histórii Slovenska. Operačný program Slovensko nahradí v novom programovom období doterajších šesť operačných programov. „Veľkú časť eurofondov dostávame pod jednu strechu. Jeden operačný program s jednými pravidlami, metodikou a manažmentom prinesie výrazné zjednodušenie využitia eurofondov. V súčasnosti idú totiž eurofondy na Slovensku až cez 28 rôznych riadiacich a sprostredkovateľských orgánov, čo vytvára pre samosprávy, zamestnávateľov a iné organizácie využívajúce eurofondy neprehľadnú spleť rôznych pravidiel a postupov,“ povedala Remišová.

„Okrem boja o každé euro z aktuálneho programového obdobia sme sa tak sústredili tiež na prípravu čerpania nových eurofondov, z ktorých Slovensko na roky 2021 – 2027 dostane takmer 13 miliárd eur. Návrh strategického investičného plánu – Partnerskej dohody aj nového Operačného programu Slovensko sme odoslali Európskej komisii. V závere roka sme viedli veľmi náročné rokovania o oblastiach, kam majú investície z nových eurofondov smerovať.  Robíme všetko preto, aby sme obhájili naše národné priority – musíme vyrovnať investičné dlhy v regiónoch, ktoré nás dobiehajú z minulosti. Všade, kam do regiónov prídem, počujem to isté: potrebujeme investovať do vodovodov, kanalizácie, ciest… Teda do oblastí, ktoré bývalé vlády systematicky zanedbávali,“ dodala ministerka Remišová, ktorá tento rok viedla viacero vyjednávaní v Bruseli a tiež absolvovala desiatky stretnutí s predstaviteľmi samospráv. Formálne schválenie Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027 sa očakáva v prvom polroku 2022.

Viac informácií o Partnerskej dohode nájdete na: https://www.eurofondy.gov.sk/programove-obdobie-2021-27/priprava-strategickych-a-programovych-dokumentov/index.html

https://www.mirri.gov.sk/aktuality/cko/aktualizovane-sprava-o-hodnoteni-strategickeho-dokumentu-s-celostatnym-dosahom-partnerska-dohoda-slovenskej-republiky-na-roky-2021-2027%E2%80%B3/index.html