Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Vicepremiérka Remišová: Milióny z Fondu na spravodlivú transformáciu musíme využiť na to, aby mladí ľudia mali perspektívu kvalitného života a dobrej práce vo svojom regióne

MIRRI SR konzultovalo potreby transformujúcich sa regiónov so študentmi a absolventmi z hornej Nitry, Košického a Banskobystrického kraja

Dávame priestor mladej generácii. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) zapojilo do konzultácií k Plánu spravodlivej transformácie aj mládež z regiónov, ktorých sa najviac dotkne prechod na uhlíkovú neutralitu. Prieskum ministerstva ukázal, že mladých ľudí najviac trápi nedostatok atraktívnych a dobre platených pracovných príležitostí, slabé vyhliadky na dobrú prácu v budúcnosti, ale tiež kvalita životného prostredia.

„Zastavenie ťažby a spaľovania hnedého uhlia na hornej Nitre už nie je otázkou rokov, ale mesiacov. Pre región, ktorého život bol po desaťročia spojený s baníctvom, to bude predstavovať úplne inú realitu. Ľuďom, ktorí tu žijú, musíme pomôcť, aby tieto veľké zmeny zvládli a dostali novú perspektívu na kvalitný život v čistej a zdravej krajine. Podobné zmeny sa týkajú aj ďalších regiónov v Košickom a Banskobystrickom kraji. Oslovili sme mladých ľudí z týchto regiónov a aktívne sme ich zapojili do diskusie o transformácii ich regiónu. Naším cieľom je, aby mladí ľudia neodchádzali za prácou a lepším životom inam, lebo práve oni budú onedlho hnacou silou miestnej ekonomiky. Potrebujeme poznať ich predstavy o budúcnosti, aj problémy, ktorých riešenie považujú za naliehavé,“ povedala vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová.

Plán spravodlivej transformácie, s ktorého prípravou ministerstvo investícií finišuje, je nevyhnutný na čerpanie prostriedkov z európskeho Fondu na spravodlivú transformáciu (FST), z ktorého Slovensko dostane 459 miliónov eur. Financie z fondu sú určené na zmiernenie dopadov prechodu na uhlíkovú neutralitu v jednotlivých regiónoch a riešenie sociálnych, hospodárskych a environmentálnych následkov.

Pre stredoškolákov, vysokoškolákov a čerstvých absolventov zorganizovalo MIRRI SR dva interaktívne workshopy, v rámci ktorých sa študenti vyjadrovali, čo by ich v budúcnosti najviac motivovalo, aby vo svojich regiónoch ostali žiť. Pre stredoškolákov je kľúčové predovšetkým zlepšenie regionálnej infraštruktúry, viac pracovných ponúk a väčšie zapojenie mládeže do formovania života v regióne a do komunitných projektov. Vysokoškoláci zasa uvádzali ako hlavné motivačné faktory dostupné bývanie, lepšiu infraštruktúru (diaľnice a rýchlostné cesty), prílev nových firiem a nových pracovných príležitostí či možnosť duálneho vzdelávania. Obe kategórie študentov aktuálne motivuje ostať v regióne najmä rodina a vzťahy, ale aj potenciál zlepšenia regiónu.

MIRRI SR oslovilo mladých ľudí tiež prostredníctvom neformálneho online prieskumu, do ktorého sa zapojilo 360 študentov stredných škôl z hornej Nitry, Košického a Banskobystrického kraja. Výsledky prieskumu ukázali, že svoju ďalšiu budúcnosť vo svojom regióne vidí len 18 % študentov, kým až 40 % z nich sa plánuje odsťahovať a 42 % sa ešte nerozhodlo. Ani budúcnosť samotného regiónu nevnímajú mladí ľudia príliš optimisticky: 37 % z nich si myslí, že bude v nasledujúcich piatich až desiatich prosperovať, kým 39 % zastáva názor, že bude rovnaký a 24 % študentov je presvedčených, že región bude upadať.

Atraktívny región, v ktorom by ostali žiť, je podľa študentov taký, v ktorom sú dobré pracovné príležitosti, kvalitná infraštruktúra, čisté životné prostredie, možnosti kvalitného vysokoškolského štúdia, priateľskí ľudia a možnosti na trávenie voľného času.

Ministerstvo investícií na hornej Nitre iniciovalo aj vznik neformálnej pracovnej skupiny zloženej zo zástupcov ministerstva, miestnych mládežníckych organizácií, organizácií pracujúcich s mládežou a mladých ľudí. Skupina spolupracuje pri príprave Plánu spravodlivej transformácie a zastupuje mladých ľudí z regiónu. MIRRI SR zároveň komunikuje s univerzitami v Košickom kraji.

„Mladých ľudí potrebujeme motivovať, aby ostali žiť a pracovať vo svojom regióne. Oní sú tí, ktorí môžu priniesť zmenu a zlepšiť život sebe aj svojmu okoliu. Preto ich zapájame do projektov, prostredníctvom ktorých môžu jasne vyjadriť svoje potreby,“ doplnila ministerka Remišová.

MIRRI SR aktívne podporilo aj podujatie Pronea Hackathon, ktoré spojilo študentov s úspešnými podnikateľmi pri riešení výziev, ktoré stoja pred regiónom horná Nitra. Skúsení odborníci poskytovali ôsmim tímom mentoring pri riešení otázok v oblasti inteligentných technológií, životného prostredia a zdravotnej starostlivosti.

„Rada by som vyzvala mladých angažovaných ľudí, aby sa nebáli zapojiť do prípravy Plánu spravodlivej transformácie, či už prostredníctvom stáže na našom ministerstve alebo účasťou v pracovných skupinách. Ich názor je pre nás absolútne kľúčový,“ dodala vicepremiérka Remišová.

Fond na spravodlivú transformáciu bude zdrojom pomoci pre región horná Nitra, Košický kraj a MIRRI SR aktuálne rokuje s Európskou komisiou o Banskobystrickom kraji. Podpora z fondu pomôže napríklad pri revitalizácií opustených priemyselných oblastí alebo pri rozvoji inovatívnych odvetví v dotknutých regiónoch, ktoré ľuďom zabezpečia kvalitné pracovné miesta. Plán spravodlivej transformácie obsahuje konkrétne opatrenia a aktivity a špeciálne zohľadňuje aj potreby a priority mladých ľudí napríklad v oblasti vytvárania atraktívnych pracovných miest s pridanou hodnotou, vzdelávania a odbornej prípravy, ale aj v oblasti poradenstva a podpory trávenia voľného času.

Výsledky prieskumu:

Viac o Fonde na spravodlivú transformáciu nájdete tu:

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/investicie/fond-spravodlivej-transformacie/zakladne-informacie/index.html

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/investicie/fond-spravodlivej-transformacie/zber-projektovych-zamerov/index.html

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/investicie/fond-spravodlivej-transformacie/faq-zoznam-najcastejsich-otazok/index.html