Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Vicepremiérka Remišová: Na projekty cezhraničnej spolupráce s Poľskom pôjde 130 miliónov eur

Cezhraničná spolupráca Slovenska a Poľska už má svoj nový finančný rámec. Vláda dnes schválila program Interreg VI-A Poľsko – Slovensko  na nové programové obdobie 2021 – 2027. Z rozpočtu programu vo výške takmer 130 miliónov eur za zdroj EFRR sa budú financovať projekty, ktoré zvýšia kvalitu života v slovensko-poľskom pohraničí. Úlohu národného orgánu v programe plní Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

„Dobré vzťahy so susedmi sú základom stability, prosperity a mieru v Európe. Preto EÚ zriadila osobitné programy Interreg, z ktorých financuje cezhraničnú spoluprácu medzi členskými  krajinami. Dnes vláda schválila program spolupráce Slovenska s Poľskom. Z rozpočtu takmer 130 miliónov eur za zdroj ERDF budeme v nasledujúcich rokoch financovať projekty, ktoré zlepšia život ľudí v pohraničí, podporia turizmus, prinesú lepšie dopravné spojenie medzi oboma krajinami,“ uviedla vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová.

„Program Interreg Poľsko – Slovensko je tak prvým programom, ktorý má schválený finančný rámec na obdobie rokov 2021 – 2027. Postupne budú nasledovať programy cezhraničnej spolupráce s Českom, Rakúskom,  Maďarskom a Ukrajinou a, samozrejme, aj hlavný 13-miliardový eurofondový Program Slovensko, o ktorom práve rokujeme s Európskou komisiou,“ doplnila Remišová.

Cieľom programu Interreg PL – SK je prostredníctvom podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vytvárať priaznivé podmienky pre lepšie cezhraničné väzby a zvýšiť atraktívnosť prihraničného regiónu pre obyvateľov i návštevníkov.

Pre programové obdobie 2021 – 2027 boli vybrané štyri najdôležitejšie oblasti spolupráce medzi Slovenskom a Poľskom:

  1. životné prostredie,
  2. kultúrne a prírodné dedičstvo a cestovný ruch,
  3. doprava a komunikácie,
  4. spolupráca inštitúcií a obyvateľov pohraničia.

„S Poľskom nás spája spoločná krásna príroda, či už ide napríklad o Vysoké Tatry alebo Národný park Poloniny, ale aj rovnaké problémy v ochrane prírody, kultúrneho dedičstva. Je tu tiež obmedzené dopravné prepojenie, ktoré je hlavnou prekážkou väčšieho rozvoja cezhraničného turizmu. Práve do týchto oblastí budeme investovať v nasledujúcich rokoch z programu Interreg,“ dodala Remišová.

V rámci životného prostredia sa bude podporovať hlavne adaptácia na zmenu klímy, prevencia rizík katastrof, ochrana prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach.

Územie, ktoré sa rozprestiera na oboch stranách Karpát, má rozlohu viac ako 39 000 km2. Do programového územia patrí: na slovenskej strane Žilinský a Prešovský samosprávny kraj a okres Spišská Nová Ves; na poľskej strane krosniansky, przemyský, nowosądecký, osvienčimský a bielsky okres, a taktiež okresy Pszczyna, Rzeszów a okres Myślenice.

V rámci programového obdobia 2014 – 2020 sa do cezhraničnej spolupráce Slovenska a Poľska investovalo spolu 170 miliónov eur, z toho išlo približne 81 miliónov eur na projekty na Slovensku. Spolu sa zrealizovalo alebo ešte stále realizuje 91 väčších projektov a 436 mikroprojektov.

Jedným z nich je napríklad Trasa valašskej kultúry, ktorá mapuje históriu pastierstva a jeho dedičstvo. Náučný chodník otvára nové spoločné príležitosti pre rozvoj valašskej kultúry, napríklad prostredníctvom remeselníckych dielní, kultúrnych podujatí či výroby syra.

Unikátnym a jedinečným projektom sú Rašeliniská vrchoviskové – európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia. Projekt bol finalistom súťaže RegioStars Awards 2018 a bol vybraný Európskou komisiou ako jeden z 21 finalistov spomedzi niekoľko stoviek projektov z celej Európy, ktoré súperili v súťaži o najoriginálnejšie projekty podporené z európskych fondov. V tieni Tatier už tisíce rokov rastú podhalské rašeliniská a vytvárajú svojráznu unikátnu krajinu borín a močarísk. Tento najväčší cezhraničný komplex rašelinísk v Karpatoch sa rozprestiera na juhu Malopoľska a na severe Žilinského kraja. Je to veľmi vzácny prírodný biotop, ktorý je domovom pre mnohé chránené druhy zvierat, rastlín a hmyzu.

Vďaka ďalšiemu projektu – Cesty okolo Tatier – sa na tomto pohraničí z programu Interreg Poľsko – Slovensko vybudovalo viac ako 150 z celkovo plánovaných 250 km cyklistických, bežeckých, turistických a náučných trás. Trasa vedie historicko-kultúrnymi krajinami okolo Tatier od Podhradia, cez Spiš, Liptov až po Oravu.