Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Vicepremiérka Remišová: Nové eurofondy sú veľkou príležitosťou pre regióny, dôležité je, aby využili aj končiace eurofondy

Samosprávy oceňujú pomoc ministerstva investícií pri riešení migračnej krízy, až 177 miest a obcí v Trnavskom kraji si rozdelí z eurofondov takmer 12,4 miliónov eur

Podporujeme zmysluplné trávenie voľného času v každom meste a obci Slovenska. Na budovanie alebo obnovu priestorov na rôzne voľnočasové aktivity a šport sme z regionálnych dotácii práve vyhlásili novú výzvu vo výške 9 miliónov eur. Vďaka tejto podpore môžu obce, mestá, mimovládne organizácie a občianske združenia po celom Slovensku na svoje voľnočasové a športové objekty získať štátnu dotáciu od 100 000 až do 450 000 eur. Vyhlásenie výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) oznámila vicepremiérka a ministerka pre regionálny rozvoj Veronika Remišová na úvod dnešnej konferencie Tvoríme lepšie Slovensko v Trnave.

Reforma eurofondov je veľkou príležitosťou pre regióny. Jej súčasťou je totiž aj samostatný, vyše 2-miliardový balík, o ktorom budú rozhodovať priamo regióny. Na konferencii Tvoríme lepšie Slovensko v Trnave to zdôraznila vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová. MIRRI SR odštartovalo sériu konferencií Tvoríme lepšie Slovensko koncom apríla v Žiline a postupne sa uskutočnia v každom krajskom meste, po Trnave už na budúci týždeň v Košiciach. Odborníci ministerstva na nich zástupcom krajov, miest a obcí a ďalším kľúčovým aktérom predstavia novinky, ktoré prináša Program Slovensko.

„Program Slovensko je najväčšou reformou eurofondov v histórii Slovenska a je veľkou šancou na rozvoj našich regiónov. Už nemáme šesť operačných programov, každý s inými pravidlami, ale iba jeden program – Program Slovensko, s jednými pravidlami, metodikou a minimom byrokracie. Pre samosprávy je dôležité, že z celkového takmer 13-miliardového balíka rozhodnú o vyše 2 miliardách priamo regióny, a to v rámci integrovaných územných investícií. V praxi to znamená, že regióny si určia svoje investičné priority, na ktoré chcú využiť eurofondy z tejto špeciálnej obálky. Každý región má totiž trošku iné problémy, oni najlepšie vedia, kam potrebujú nové eurofondy investovať,“ uviedla ministerka Remišová. Doplnila, že už tento rok sa plánuje z Programu Slovensko vyhlásiť 138 výziev za takmer 6 miliárd eur, čo je takmer polovica z celého balíka.

Regióny v novom eurofondovom období rozhodnú o investovaní 2,13 miliardy eur z takmer 13-miliardového balíka Programu Slovensko. Konkrétne pre územie udržateľného mestského rozvoja mesta Trnava je v rámci integrovaných územných investícií vyčlenených z nových eurofondov 37 miliónov eur a pre Trnavský samosprávny kraj 112,2 milióna eur.

O integrovaných územných investíciách v každom kraji rozhodujú rady partnerstva, v ktorých sú zástupcovia samosprávy, štátnej správy, ako aj mimovládnych organizácii, zamestnávateľov, podnikateľov či cirkví a zástupcovia území udržateľného mestského rozvoja. „Koľko eurofondov samosprávy z vyše 2-miliardového balíka napokon získajú na svoj rozvoj, závisí od kvality ich projektov. Preto prichádzame za starostami, primátormi a vedením krajov, aby im naši odborníci vysvetlili nové možnosti, ktoré regiónom Program Slovensko prináša,“ povedala Remišová. MIRRI SR v spolupráci s ďalšími rezortmi, úradmi, aj Úradom vlády SR otvorilo v každom krajskom meste Regionálne centrum, kde žiadatelia o eurofondy a dotácie získajú informácie a odborné poradenstvo na jednom mieste. Regionálne centrá od svojho otvorenia na jeseň minulého roka poskytli 2 867 konzultácií. „Pre žiadateľov o eurofondy a dotácie sme odborné poradenstvo priniesli priamo do regiónov, aby nemuseli obiehať úrady v hlavnom meste,“ uviedla Remišová.

Cieľom trnavskej konferencie je samosprávam a aktérom v území predstaviť plán výziev z nových eurofondov. Žiadatelia z Trnavského kraja sa tento rok budú môcť zapojiť do 122 výziev za takmer 5,2 miliardy eur.

Najviac z celkového 13-miliardového balíka Programu Slovensko ide na zelené a klimatické ciele a zvýšenie energetickej bezpečnosti (4,2 miliardy eur). Na zamestnanosť, kvalitné vzdelávanie a fungujúce sociálne služby pôjde 3,3 miliardy eur. Na rozvoj inteligentnej a bezpečnej dopravy, napríklad aj na opravy ciest I., II. a III. triedy a rozvoj železníc, sú určené 2 miliardy eur. Do vedy, výskumu, inovácií a digitalizácie sa investuje 1,9 miliardy eur. Rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva či cestovného ruchu podporí 400 miliónov eur. Špecifickým cieľom je Fond na spravodlivú transformáciu vo výške 441 miliónov eur, ktorý pomôže hornej Nitre a iným priemyselným regiónom v prechode na čistú ekonomiku. Viac podrobností nájdete v tlačovej správe.

Dôležitou témou konferencií Tvoríme lepšie Slovensko je aj dobiehajúce programové obdobie. Samosprávy, nielen v Trnavskom kraji, oceňujú najnovšiu rýchlu, adresnú a jednoduchú pomoc v súvislosti s ich nákladmi na pomoc utečencom z Ukrajiny.

Vicepremiérka Remišová a jej tím z MIRRI na rokovaniach s Európskou komisiou presadili, že mestá a obce môžu dostať kompenzáciu za náklady, ktoré znášali v súvislosti s migračnou krízou. Do výzvy za 127 miliónov eur z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorý riadi MIRRI, sa môže prihlásiť takmer 1 500 miest a obcí, ktoré pomohli ľuďom utekajúcim pred ruskou agresiou na Ukrajine. Za prijatie jedného utečenca získajú oprávnené samosprávy maximálne 2 600 eur. Mestá a obce vďaka tejto podpore plánujú obnoviť svoje školy, škôlky či verejné priestranstvá. V Trnavskom kraji sa táto pomoc týka 177 obcí, ktoré spolu získajú takmer 12,4 milióna eur.

Vicepremiérka Remišová zároveň vyzvala samosprávy v Trnavskom kraji, aby si splnili včas svoje zmluvné záväzky a dočerpali eurofondy z dobiehajúceho obdobia, ktoré majú schválené na svoje projekty. „Zazmluvnenosť projektov v regionálnom programe máme na celonárodnej úrovni už 120 %. Znamená to, že máme uzatvorené zmluvy s prijímateľmi na každé jedno euro, plus 20 % navyše . Tým sme zabezpečili, aby na konci programového obdobia z nášho programu žiadne peniaze neprepadli, ale ostali na Slovensku. Teraz je už len na prijímateľoch eurofondov – teda aj na samosprávach, aby svoje projekty úspešne dokončili do konca roka tak, ako sa zaviazali v zmluve,“ zdôraznila na záver Veronika Remišová.

Podpora z IROP je pre rozvoj regiónov dôležitá. Vďaka nej sa obnovujú cesty II. a III. triedy, zlepšuje sa kvalita stredoškolského odborného vzdelávania, vytvárajú sa nové miesta v školách a škôlkach. Príkladom je aj 400-tisícová podpora rekonštrukcie bývalej budovy gymnázia na Kalinčiakovej ulici v Trnave, v ktorej vznikli tri nové triedy pre 60 detí Cirkevnej materskej školy sv. Alžbety. „Za uplynulé roky sme eurofondy z regionálneho operačného programu IROP nasmerovali do oblastí, ktoré predchádzajúce vlády zanedbávali. Celkovo sme podporili obnovu takmer 600 základných škôl po celom Slovensku, pomohli sme vytvoriť 11 000 nových miest v materských školách a zrekonštruovať takmer 1 000 kilometrov ciest II. a III. triedy. Eurofondy musia slúžiť ľuďom,“ dodala Remišová.

Pre Trnavský kraj je dôležitá aj eurofondová cezhraničná spolupráca. Kraj sa o podporu svojich projektov môže uchádzať až v troch programoch, a to v programoch Interreg, ktoré má Slovensko s Českom, Maďarskom a Rakúskom. V dobiehajúcom období sme z nich podporili 66 cezhraničných projektov, medzi ktoré sa rozdelilo spolu 28,6 milióna eur. Medzi iným sa vybudovalo 24 kilometrov cyklociest a turistických chodníkov. Obnovilo sa tiež 14 pamiatok. Príkladom je projekt Česká cesta. Senica vďaka nemu zrekonštruovala bývalý letohrádok (Sokolovňu) a otvorila v ňom mestské múzeum s témou Českej cesty.