Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Vicepremiérka Remišová: Podarila sa veľká vec, vláda schválila strategický investičný plán pre eurofondy na nasledujúcich sedem rokov

Partnerská dohodla zohľaďnuje najnovší vývoj a strategické priority Slovenska

Strategický investičný plán pre nové eurofondy je pripravený. Vláda dnes na návrh vicepremiérky Veroniky Remišovej schválila Partnerskú dohodu na roky 2021 – 2027, na základe ktorej bude Slovensko čerpať takmer 13 miliárd eur z nových eurofondov. Návrh dohody bude teraz formálne predložený Európskej komisii.

„Partnerská dohoda je výsledkom tvrdých rokovaní s Európskou komisiou o národných prioritách Slovenska. Som veľmi rada, že sa nám podarilo obhájiť záujmy našej krajiny a dnes máme na stole kvalitný plán, kam budeme v nasledujúcom desaťročí investovať takmer 13 miliárd eur z nových eurofondov. Po prvýkrát v histórii Slovenska sme do tvorby Partnerskej dohody zapojili všetkých kľúčových partnerov – od ministerstiev, samospráv, vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, zástupcov zamestnávateľov i odborov, až po mimovládne organizácie a odbornú verejnosť. Do šiestich kôl Národnej konzultácie sa zapojilo vyše 1 100 účastníkov a uskutočnilo sa tiež viac ako 300 expertných stretnutí. Všetkým partnerom a účastníkom sa chcem poďakovať. Obrovský záujem zapojiť sa do prípravy tohto strategického dokumentu a jeho konsenzuálne schválenie svedčí,  že je to dobrý plán a ľuďom záleží na tom, aby Slovensko bolo prosperujúcou a úspešnou krajinou,“ vyhlásila vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová, ktorá Partnerskú dohodu predložila na rokovanie vlády.

„Na Partnerskej dohode sa nám podarilo nájsť zhodu so všetkými sociálnymi partnermi, prerokovaná a schválená bola tiež na Rade vlády SR pre politiku súdržnosti a na Hospodárskej a sociálnej rade. Sústredili sme sa na oblasti, do ktorých musíme investovať, aby sme ľuďom vo všetkých regiónoch priniesli moderné služby, dobrú prácu a európsku kvalitu života. Kľúčovou bude podpora vzdelávania, vedy, výskumu a inovácií, zlepšovanie kvality životného prostredia, energetická bezpečnosť a efektívnosť, ale zamerať sa musíme tiež na vyrovnávanie investičných dlhov z minulosti, ktoré predchádzajúce vlády odsúdeniahodne zanedbali,“ zdôraznila ministerka investícií.

V novom období budú eurofondy smerovať do piatich cieľov:

  • Konkurencieschopnejšie a inteligentnejšie Slovensko: 1,89 mld. eur
  • Zelenšie Slovensko: 4,23 mld. eur
  • Prepojenejšie Slovensko: 2 mld. eur
  • Sociálnejšie a inkluzívnejšie Slovensko: 3,25 mld. eur
  • Európa bližšie k občanom: 404 mil. eur

Špecifickým cieľom je Fond na spravodlivú transformáciu: 441 mil. eur

Nové eurofondy už pôjdu podľa jednoduchších pravidiel, ktoré priniesol nový zákon o príspevkoch z fondov EÚ schválený parlamentom v marci tohto roka.

„Partnerská dohoda je rámec najväčšej reformy eurofondov v histórii Slovenska. Predchádzajúce vlády len kopírovali staré chyby a staré postupy, nič nemenili a nikdy sa nič nesnažili zlepšiť. Využívanie nových eurofondov bude teraz jednoduchšie, rýchlejšie a lepšie. Taký chaos, obrovskú byrokraciu a korupčné praktiky, aké tu v eurofondoch zanechali od roku 2004 bývalé vlády, si Slovensko už nemôže dovoliť. V uplynulom období muselo Slovensko vracať do Bruselu viac ako 152 miliónov eur, ktoré bývalé vlády neboli schopné využiť, o ďalšie stovky miliónov sme prišli pre korekcie a pokuty za chyby v riadení eurofondov,“ zdôraznila Remišová. Viaceré kauzy z minulosti vyšetruje Najvyšší kontrolný úrad SR a prípad 50-miliónového utajeného kyberprojektu z čias vlády Petra Pellegriniho dokonca Európska prokuratúra.

V novom programovom období 2021 – 2027 nahradí doterajších šesť operačných programov jediný – Program Slovensko a byrokratická spleť rôznych orgánov a dokumentov sa výrazne zredukuje. „Namiesto 6 programov s rôznymi pravidlami bude jeden, v rámci ktorého budeme môcť lepšie a flexibilnejšie zohľadniť priority Slovenska. Jeden program s jednými pravidlami, metodikou a manažmentom prinesie výrazné zjednodušenie a zrýchlenie celého procesu. Programové dokumenty, podľa ktorých sa eurofondy doteraz využívali, sme okresali o tisíc strán a nahradili ich jediným – Programom Slovensko. A z neprehľadnej spleti 33 rôznych administratívnych orgánov zostane len tretina,” uviedla Remišová.

Kým doteraz mal každý riadiaci a sprostredkovateľský orgán aj vlastné pravidlá pre implementáciu, zavedené budú nové zjednotené pravidlá a zjednodušené postupy pre všetkých. Kontrolu verejného obstarávania pre Program Slovensko bude po novom vykonávať už len Úrad pre verejné obstarávanie. Zjednodušenie a zjednotenie pravidiel uľahčí život samosprávam, všetkým žiadateľom aj ministerstvám.

„Partnerskú dohodu sme, samozrejme, okamžite aktualizovali v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Slovensko musí nutne hľadať spôsoby, ako zvýšiť svoju energetickú bezpečnosť a nezávislosť od takej nedôveryhodnej a nevyspytateľnej krajiny, akou je dnes Rusko. V tomto smere budú kľúčové investície do znižovania energetickej náročnosti budov aj priemyslu, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ale tiež väčšia podpora vedy, výskumu a inovácií,“ priblížila Remišová.

„Naším hlavným cieľom je nastaviť pravidlá a systém tak, aby už nikdy nemohlo dochádzať k takým chybám a korupcii, ako za bývalých vlád. Eurofondy musia slúžiť výlučne na zlepšovanie života ľudí vo všetkých regiónoch a na rozvoj Slovenska.  Máme veľmi dobrý plán pre rozvoj našej krajiny na najbližšie roky. Som presvedčená, že naša vláda aj vlády v budúcnosti využijú naplno túto historickú šancu a vďaka zmysluplným investíciám do kľúčových oblastí dokážeme zlepšiť život ľuďom a zo Slovenska bude hrdá a úspešná krajina,” dodala vicepremiérka Remišová.

Prezentácia_Partnerská dohoda.pdf