Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Vicepremiérka Remišová: Podporujeme rozvoj cyklodopravy, za 195 miliónov eur z našich programov pribudlo už viac ako 3 000 km nových a zrekonštruovaných cyklochodníkov

Cyklodoprava má u nás zelenú. V rámci programov, ktoré spravuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR sa vybudovalo a zrekonštruovalo už viac ako 3 000 km cyklochodníkov a cyklotrás za takmer 195 miliónov eur. Podpora na cyklodopravu ide z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), z programov cezhraničnej spolupráce Interreg aj z výziev regionálneho rozvoja.

„Cyklodoprava sa čoraz viac stáva zmysluplnou a plnohodnotnou dopravnou alternatívou – je lacná, ekologická a tiež prospieva nášmu zdraviu. Kľúčovým predpokladom pre jej ďalší rozvoj je, aby bola cesta na bicykli do práce, školy či za turistikou aj bezpečná. Preto jednou z oblastí, ktorú podporujeme z našich programov, je práve rozvoj cyklodopravy a budovanie nových cyklotrás,“ povedala vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová.

Najväčší balík podpory na nemotorovú dopravu a cyklodopravu šiel v  programovom období 2014 – 2020 zo štyroch výziev regionálneho programu IROP v celkovej výške 165 miliónov eur. Vďaka tomu tak na Slovensku pribudlo 434 kilometrov úplne nových, a hlavne bezpečných, cyklistických trás.

Napríklad v Žilinskom, Trnavskom a Trenčianskom kraji sme podporili projekty, ktoré sú súčasťou jednej z najdôležitejších cyklotrás – Vážskej cyklomagistrály. Vedie popri rieke Váh a jej kanáloch cez územie troch krajov. Jej cieľom je vybudovanie samostatnej cyklistickej komunikácie, ktorá bude mať dĺžku 100 km a bude v čo najväčšej miere oddelená od motorovej dopravy. Vytvorí sa tak bezpečná cyklocesta, ktorá zlepší možnosti nielen pre rozvoj cykloturizmu, ale ľuďom v dotknutých regiónoch tiež uľahčí cestu do práce, školy či za službami. Z programu IROP sa v rámci tejto cyklomagistrály vybuduje takmer 64 kilometrov cyklocesty za takmer
26 miliónov eur.

Medzi ďalšími podporenými projektmi sú aj dva projekty s názvom Do práce ekologicky, ktoré patria do Ponitrianskej cyklomagistrály. Tá prepojí mestá Topoľčany, Nitra, Šurany, Nové Zámky, Kolárovo a obce pri rieke Nitra s medzinárodnou cyklistickou trasou Eurovelo 6, ktorá vedie od Atlantického oceánu až po Čierne more a prechádza aj Nitrianskym krajom.

Všetky projekty podporené z IROP možno nájsť na: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/implementacia-irop/zoznam-projektov-irop/index.html

„Budovanie kvalitných a bezpečných cyklistických magistrál otvára pre ľudí možnosti, ako využívať bicykel na cestu do práce či do školy a robí z cyklodopravy reálnu alternatívu k motorovej doprave. Cykloturistika a cyklodoprava prinášajú do regiónov viac pracovných príležitostí a príjmov z cestovného ruchu. V investíciách do cyklistickej dopravy, po ktorých je v regiónoch veľký záujem, preto plynulo pokračujeme,“ uviedla Remišová.

V rámci cezhraničných spoluprác Interreg Slovensko-Česko, Slovensko-Rakúsko, Maďarsko-Slovensko a Poľsko-Slovensko sa na slovenskej strane vybudovalo z eurofondov viac ako 2 800 kilometrov cyklotrás za vyše 37 miliónov eur.

Dobrým príkladom spolupráce v rámci programu Interreg SK-AT je projekt Vysomarch. Vďaka nemu spojil 270-metrový most cez rieku Moravu Slovensko s Rakúskom. Celková suma za projekt bola takmer 6 miliónov eur. „Nový most cez rieku Moravu podporí verejnú dopravu a súčasne vytvorí udržateľné a ekologické spojenie medzi regiónom Záhoria a Dolného Rakúska. Veľmi dôležitý je fakt, že cyklomost rešpektuje chránené územia v povodí Moravy.“  Zo štátnych dotácií v rámci regionálneho rozvoja za účelom výstavby cyklochodníkov bolo ešte ďalej podporených 10 projektov za viac ako 1 milión eur.

„Spolu sme podporili vybudovanie a rekonštrukciu 3 000 kilometrov cyklotrás a chodníkov po celom Slovensku a budeme v tom pokračovať aj z nových eurofondov. Naše regióny majú obrovský potenciál pre rozvoj turizmu aj vďaka budovaniu nových cyklotrás. Tiež chceme, aby ľudia v mestách viac využívali ekologickejšie spôsoby dopravy a práve cyklodoprava v tom zohráva zásadnú úlohou. V nových eurofondoch sme na rozvoj cyklodopravy vyčlenili až 100 miliónov eur, ktoré pomôžu k tomu, aby sa cesta do práce na bicykli stala v našich mestách rovnako bežnou a hlavne bezpečnou, ako je to v najvyspelejších západných krajinách. Ďalšie desiatky miliónov eur pôjdu na rozvoj cykloturistiky,“ dodala vicepremiérka Remišová.